بیمارستان زکریای تبریز

درباره بیمارستان زکریای تبریز


این بیمارستان در سال ۱۳۷۱ توسط افراد خیر به نام برادران نامی جهت ارائه خدمت به مردم تبریز در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز قرار گرفت، این بیمارستان واقع در خیابان مدرس جنب کمیته امداد قرار دارد.

تعداد تخت

۵۰

بخش های بستری بیمارستان زکریای تبریز

جراحی عمومی-جراحی زنان و زایمان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل-اتاق عمل اورژانس-تخت زایمان-تختهای تحت نظر اورژانس-لیبر-تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان زکریای تبریز

درمانگاه زنان و زایمان

بخش های پاراکلینیک بیمارستان زکریای تبریز

درمانگاه زنان و زایمان

  •  آدرس آذربایجان شرقی – تبریز-خیابان مدرس جنب کمیته امداد امام
  •  تلفن ۰۴۱۳۵۲۶۱۳۵۱, ۰۴۱۳۵۲۶۱۳۵۲, ۰۴۱۳۵۲۶۱۳۵۳, ۰۴۱۳۵۲۶۱۳۵۴, ۰۴۱۳۵۲۶۱۳۵۵, ۰۴۱۳۵۲۶۱۳۵۶, ۰۴۱۳۵۲۶۱۳۵۷

error: Content is protected !!