بیمارستان های تبریز

 

 

بیمارستان های تبریز

 

 

بیمارستان کودکان تبریز

آدرس : تبریز – خیابان ششگلان

+۹۸ ۴۱ ۳۵۲۶ ۲۲۵۰  : تلفن


 بیمارستان زکریای تبریز

آدرس : تبریز –  خیابان مدرس جنب کمیته امداد امام

+۹۸ ۴۱ ۳۳۳۱۸۶۸۱-۵ : تلفن


بیمارستان نورنجات تبریز

آدرس :  تبریز – خیابان حافظ

 +۹۸ ۴۱ ۳۳۳۵ ۸۴۲۶ : تلفن


بیمارستان عالی نسب تبریز

آدرس :  تبریز – شهرک ارم

+۹۸ ۴۱ ۳۲۳۰ ۵۹۱۵ : تلفن


بیمارستان شمس تبریز

آدرس : تبریز – خیابان هفت تیر

+۹۸ ۴۱ ۳۶۵۸ ۳۰۳۰ : تلفن


بیمارستان الزهرا تبریز

آدرس : تبریز خیابان ارتش جنوبی

+۹۸ ۴۱ ۳۵۵۳ ۹۱۶۱ : تلفن


بیمارستان علوی تبریز

ادرس : تبریز – بلوار منجم

+۹۸ ۴۱ ۳۲۶۶ ۳۹۳۵ : تلفن


بیمارستان چشم نیکوکاری تبریز

آدرس :  تبریز – خیابان عباسی – روبروی کلانتری

+۹۸ ۴۱ ۳۶۵۷ ۷۳۳۳ : تلفن


بیمارستان شهریار تبریز

آدرس : تبریز – گلکار – خیابان شهید حسین پور

+۹۸ ۴۱ ۳۶۵۸ ۱۴۹۱ : تلفن


بیمارستان روانپزشکی فجر تبریز

آدرس : تبریز – جاده ائل گلی جنب مرکز آموزشی درمانی شهدا

+۹۸ ۴۱ ۳۳۸۰ ۴۴۸۶ : تلفن


بیمارستان امام سجاد ( ع ) دانشگاه آزاد تبریز

آدرس : تبریز –  بلوار استاد شهریار – پایین تر از مجتمع تفریحی و فرهنگی باغلار باغی

تلفن : ۳۳۲۸۳۰۶۱ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان بین المللی تبریز

آدرس : تبریز –  ابتدای زعفرانیه  – میدان افلاک نما

تلفن : ۳۳۲۷ ۳۰۰۰ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان سینای تبریز

آدرس : تبریز – خیابان آزادی – نرسیده به چهارراه مارالان

+۹۸ ۴۱ تلفن :  ۳۵۴۹ ۸۱۴۰


بیمارستان ۵۲۲ ارتش تبریز

آدرس : تبریز – خیابان آزادی – تقاطع ارتش

+۹۸ ۴۱ تلفن :  ۳۵۴۲ ۱۵۷۱


بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی تبریز

آدرس : تبریز – خیابان دانشگاه

تلفن : ۹ -۳۳۳۷۳۹۰۰ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان امام رضا ( ع ) تبریز

آدرس : تبریز – خیابان دانشگاه

تلفن :۳۳۳۴ ۷۰۵۶ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز

آدرس : تبریز – بلوار ۲۹ بهمن

تلفن :۳۳۳۰۷۰۰۰ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان شهدا تبریز

آدرس : تبریز – جاده ائل گلی – خیابان شهید صادقی – گلشهر

تلفن :۳۳۸۹۳۳۳۶ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان رازی تبریز

آدرس : تبریز – جاده ائل گلی

تلفن : ۹ -۳۳۸۰۴۴۸۶ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان شفا تبریز

آدرس : تبریز – خیابان نیرو هوایی روبروی باغ گلستان نرسیده به میدان قونقا

تلفن : ۳۲۸۱۵۶۴۴ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان شهید محلاتی تبریز

آدرس : تبریز – نصف راه – پشت سیلو

تلفن: ۳۴۴۹۵۳۳۲ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان امیرالمومنین ( ع ) تبریز

آدرس : تبریز – خیابان قدس ایسنگاه منتش

تلفن: ۸ -۳۲۸۱۸۱۹۱ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان باباباغی تبریز

آدرس : تبریز – جاده تبریز – خیابان فرودگاه – خیابان سفیدان جدید

تلفن : ۴۱۳۲۶۹۲۳۲۱ ۹۸+


بیمارستان طالقانی تبریز

آدرس : تبریز – میدان راه آهن

تلفن : ۳۴۴۲۴۴۲۱ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان بهبود تبریز

آدرس :  تبریز – خیابان ارتش جنوبی – نرسیده به چهار راه باغ شمال

تلفن : ۳۱۵۵۵ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان دندانپزشکی دکتر لک

آدرس : تبریز-خیابان گلگشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تلفن : ۳۳۳۵۵۹۶۵ ۴۱ ۹۸+

 


بیمارستان اسدآبادی تبریز

آدرس : تبریز – خیابان بهار جنب هنرستان کشاورزی

تلفن : ۳۲۸۰۴۴۰۱ ۴۱ ۹۸+

 

error: Content is protected !!