بیمارستان های مراغه

 

 

بیمارستان های مراغه

 

 

بیمارستان بوعلی سینا مراغه

آدرس : مراغه خیابان ۱۷ شهریور

تلفن : ۳۰۳۷۲۵۶۹۲۰-۴۱-۹۸+


بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه

آدرس : مراغه خیابان شهید آیت الله صدوقی خیابان ۱۵ خرداد جنوبی

تلفن : ۳۷۲۲۸۸۸۸ ۴۱ ۹۸+


بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) مراغه

آدرس :  مراغه –  سه راهی هاشم آباد – انتهای جاده نوا

تلفن : ۳۷۲۴۱۵۹۲ ۴۱ ۹۸+


 

 

error: Content is protected !!