بیمارستان کودکان تبریز

 

درباره بیمارستان کودکان تبریز


تأسیس در سال ۱۳۴۹ مساحت اولیه ۹۳۰۳ متر مربع و توسط مالک آن به نام آقای فرمان فرمائیان با زیربنای۱۰۷۵۲مترمربع تحت عنوان بیمارستان فرمانفرمائیان افتتاح و به دانشگاه واگذار شده است . این بیمارستان تحت همین نام و بصورت یک بیمارستان عمومی مخصوصا در رشته های داخلی جراحی و اورتوپدی فعالیتهای درمانی خود را شروع و بعداً بصورت رسمی به یک مرکز آموزشی درمانی تغییر نام یافت ودر کنارامر درمان بیماران تاکنون به تربیت دانشجویان مختلف نیز می پردازند. بتدریج با احساس نیاز استان به یک مرکز تخصصی مخصوص اطفال و از طرفی وجود تعداد کافی متخصصین کودکان ، نام مرکز را به مرکز اموزشی و درمانی کودکان تغییر و در سال ۱۳۷۵با توسعه فضای درمانی واموزشی وانتقال بخشهای داخلی ونوزادان بیمارستان اسد آبادی به این مرکز ، بعنوان مرکز تخصصی و فوق تخصصی کودکان به فعالیت خود ادامه می دهند. آخرین وضعیت مرکز در اخر سال ۱۳۸۳ بشرح زیر اعلام می گردد. (( تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی اطفال ۱۴ سال در سطح منطقه شمال غرب کشور)) مساحت ۱۱۰۷۳ مترمربع زیربنا ۱۲۲۲۰ مترمربع

تعداد تخت

۲۲۵

بخش های بستری بیمارستان کودکان تبریز

NICU-PICU-فوق تخصصی انکولوژی اطفال-داخلی اطفال-فوق تخصصی عفونی اطفال-ENT-فوق تخحصی ـ جراحی اطفال-فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان

بخش های ستاره دار

دیالیز-تالاسمی-تختهای بخش اورژانس-اتاق عمل-تختهای تحنت نظر اورژانس-اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان کودکان تبریز

درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی- درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال غدد -درمانگاه ENT-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نورولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال گوارش -درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه ایمونولوژی-درمانگاه داخلی-اطفال- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه فوق تخصصی -عفونی اطفال -درمانگاه روانپزشکی – اطفال -درمانگاه فوق تخصصی -ریه اطفال -درمانگاه فوق تخصصی -خون وانکولوژی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان کودکان تبریز

درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی- درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال غدد -درمانگاه ENT-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی اطفال-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نوزادان-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال نورولوژی-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال گوارش -درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه ایمونولوژی-درمانگاه داخلی-اطفال- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه فوق تخصصی -عفونی اطفال -درمانگاه روانپزشکی – اطفال -درمانگاه فوق تخصصی -ریه اطفال -درمانگاه فوق تخصصی -خون وانکولوژی

  •  آدرس آذربایجان شرقی – تبریز ، خیابان ششگلان ، بیمارستان کودکان
  •  تلفن ۰۴۱۳۵۲۶۲۲۵۰
error: Content is protected !!