تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، در حاشیه مراسم تزریق واکسن فخرا به ۵۰۰ داوطلب در فاز دوم، افزود: فاز نخست با موفقیت کامل و بدون هیچ عارضه قابل توجهی انجام شد.

وی ادامه داد: اولین داوطلب، فرزند شهید فخری زاده بود و اکنون نیز همسر شهید رضایی داوطلب شدند.

حریرچی با بیان اینکه واکسن داخلی عامل اصلی برای رسیدن به ایمنی جمعی است، تصریح کرد: با توجه به بدعهدی‌های مکرر کشورهای غربی، لازم بود که به واکسن داخلی متکی باشیم.

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: با وجود پرداخت پول واکسن، کشورهای تولید کننده، واکسن های تولیدی را به کشور خود محدود کرده اند و از عمل به قرارداد طفره می روند.

وی تاکید کرد: تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند.

معاون کل وزارت بهداشت اظهار داشت: تعیین فاصله چند هفته‌ای بین دو تزریق به این علت است که ایمنی فرد زودتر حاصل شود، اما اگر مثل کانادا یا انگلیس، با تاخیر ۹ هفته‌ای هم تزریق دوم انجام شود، ایمنی کمتر نخواهد بود.

0
error: Content is protected !!