تیپ شخصیتی شما چیست؟

مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط با تشریح ویژگی های انواع تیپ های شخصیتی به رفتارشناسی شخصیت های مختلف پرداخت.

حیدر سلیمانی پور در سمینار تکنیک های سخنوری و رفتارشناسی گفت: چرا برخی از افراد دیر تصمیم می گیرند، چرا برخی از افراد خروجی های مورد نظر را ندارند؟ چرا برخی از افراد تفویض اختیار نمی کنند؟ و چرا برخی از افراد جسور هستند و ریسک می کنند و برخی نیستند؟

وی افزود: افراد در کل دنیا به ۴ تیپ DISC تقسیم می شوند که هر کدام از این تیپ ها رفتارهای خاص خود را دارند.

به گزارش ایسنا، این رفتارشناس اظهار کرد: شخصیت نوع D ویژگی های عمومی چون خودمحوری، سریع الفکر، رک بودن، جاه طلبی، منطقی بودن، قاطعیت، اراده، ماجراجویی، پیشگام بودن، استقلال، رقابت پذیری، پاسخگویی، اطمینان به خود و خطرپذیری دارند.

سلیمانی پور ادامه داد: افراد دارای شخصیت نوع D همچنین خودمحور، رک، آماده به خطر، و ریسک پذیر، نتیجه از همه چیز برایشان مهم تر است، قوی و توانا هستند، سریع تصمیم گیری می کنند، از حل مسائل، اتمام کار، چالش و رقابت لذت می برند، کاملا بی پرده صحبت می کنند، علاقه مند به ریسک پذیری، به چالش کشیدن وضعیت و شکستن قوانین هستند.

وی عنوان کرد: افراد با D بالا (High D) به راحتی عصبانی می شوند، به سرعت حوصله شان سر می رود و اعتماد به نفس بالایی دارند.

مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط بیان کرد: تیپ S یا Steadiness با رنگ سبز ویژگی های عمومی چون صبوری، وفاداری، خشنودی، متعادل، مقاوم در برابر تغییر، قابل پیش بینی، راحت، خونگرم، سنجیده، آرام، تودار، بامحبت، خوش برخورد و احساسی است.

حیدر سلیمانی پور افزود: افراد با S بالا ارتباط و پیشرفت تدریجی برایشان اهمیت دارد، وفادار هستند، دلسوز، پشتیبان و دارای رفتار دوستانه هستند، صبور و متفکر و شنونده خوب و هم تیمی قابل اتکایی هستند، هدفشان کمک به دیگران است، دور از چشم دیگران کار می کنند، به کندی تغییر می کنند.

وی اظهار کرد: ویژگی های عمومی تیپ I یا Influence (تاثیرگذاری) معاشرتی، بخشنده، قانع کننده، باوقار، با حسن نیت، شفاهی، تاثیرگذار، دوست داشتنی، اهل صحبت، اجتماعی، شاد و سرزنده هستند.

این رفتارشناس با اشاره به اهمیت تسلط بر رفتار بیان کرد: افراد با I بالا به روابط و مردم اهمیت می دهند، مردم دار هستند، خوشبین، دلنشین و اجتماعی هستند. در قانع کردن مردم موفق هستند و به تیم اهمیت می دهند.

سلیمانی پور خاطرنشان کرد: ویژگی های عمومی تیپ C یا Conscientious (وظیفه شناسی) حساس، کمالگرا، دقیق، جاافتاده، نظام مند، حقیقت جو، محافظه کار، محاسبه گر، سنتی، آداب دان، دارای استانداردهای بالا، سیستمی، قابل اعتماد و تحلیل گر است.

وی تاکید کرد: برونگرایان بیشتر شخصیت D و I و درونگرایان S و C دارند. تیپ های I و S مردم محور و احساسی و D و C کارمحور و منطقی هستند.

مدرس سمینار جادوی جهانی ارتباط عنوان کرد: منطق I خنده، منطق D خودمحوری و تسلط، منطق S صبر و مهربانی و منطق C ریزبینی است.

0
error: Content is protected !!