ثبت نام پزشکان / اصلاح اطلاعات

 

شامل : نام و نام خانوادگی پزشک ، تخصص ، تلفن ، آدرس .

چنانچه نام شما در سایت موجود نمی باشد و یا در سایت موجود است و نیاز به اصلاح دارد می توانید از طریق لینک های زیر ثبت نام نموده و اطلاعات خود را وارد نموده تا   اطلاعات شما وارد سایت گردد

ثبت نام پزشکان یا اصلاح اطلاعات موجود پزشک

 

error: Content is protected !!