جهانپور: رعایت شیوه نامه های بهداشتی شرکت در یک عملیات نجات بزرگ ملی است

کیانوش جهانپوررییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: کرونا فقط بلیه سلامت نیست بلکه بلا و بلیه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی است. مواجهه با کرونا به معنای واقعی، نظام های سلامت، اقتصادی و سیاسی را در جهان به چالش کشیده است و به طور قطع شعله ور کننده بسیاری از تغییرات اجباری در ملل و جوامع و سطوح مختلف خواهد شد.

به گزارش ایسنا دکتر کیانوش جهانپور افزود: افزایش نرخ بیکاری و ریزش مشاغل، رکود اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش هزینه های سلامت در اقتصاد ملی، معضل همه جوامع درگیر با این بیماری است البته کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود. چنانکه در ایران ما مولفه تحریم های ظالمانه نیز در کنار همه گیری کرونا، سلامت، اقتصاد و سیاست را تحت الشعاع خود قرار داده است. 

وی افزود: مقابله با کرونا علاوه بر تبیین، اقناع افکار عمومی و جلب مشارکت اجتماعی و هماهنگی بین بخشی نیازمند اعمال حاکمیت و الزامات قانونی است البته این الزامات و اقدامات بهداشتی همراه آن نیازمند هزینه کرد منابع ملی است که بی تردید پیامدهای اقتصادی خود را در بر خواهد داشت لکن گریزناپذیر خواهد بود. 

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: حداکثر رویکرد جانبدارانه اقتصادی بر مقوله کرونا و بحران همه گیری آن می تواند شرط هزینه اثربخشی اقدامات بهداشتی و درمانی و … در مقابله با آن باشد، گزینه ای که البته در شرایط جان دادن روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر یا بیشتر، احتیاط و ظرافت های خاص خود را می طلبد. 

جهانپور افزود: از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب عالم، پاشنه آشیل مقابله موثر و کارآمد با کرونا تشخیص سریع، اقدام زودهنگام، رهگیری موارد تماس نزدیک و ایزوله کردن مبتلایان به مدت حداقل دو هفته است؛ زنجیره ای که هر حلقه آن اگر مفقود یا سست شد، عایدی مورد انتظار حاصل نخواهد شد و البته دانستن این نکته لازم است که تنها ۲۵ هزار تست نه چندان سریع حلقه اول این زنجیره اگر یکسال تداوم یابد، بالغ بر۲۵۰۰ میلیارد تومان طلب خواهد کرد و بدیهی است همین تعداد تست نیز در پهنه کشوری مانند ایران، یک زنجیره موثر و کارآمد را شکل نخواهد داد. 

وی تاکید کرد: در کنار آن اقدام زودهنگام مستلزم توسعه پوشش های بیمه ای و هزینه های درمانی و دارویی و چند برابر این اعداد خواهد بود، رهگیری و ایزوله کردن بیماران در منزل، هزینه های حاکمیتی و حمایت های اجتماعی خاص خود را طلب خواهد کرد که پوشش کامل آن از توان بسیاری از اقتصادها و جوامع خارج است و این گونه است که این بیماری نوپدید و همه گیری پرفراز و فرود آن را بحرانی جهانی به معنای واقعی عنوان می کنند.  

وی افزود: هزینه های انسانی عدم رعایت حداکثری پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی و حفاظتی فراتر از آن چیزی است که تصور می شود. هزینه ترددهای غیرضروری، سفرهای غیرضروری، مراودات و رفت و آمدهای غیرضروری، برگزاری تجمعات کوچک و بزرگ و عدم رعایت فاصله گذاری فیزیکی و در راس همه، عدم استفاده همگانی از ماسک، جان های عزیزی است که چون برگ پاییزی هر روز شاهد ریزش آنها هستیم و البته تحمیل هزاران میلیارد تومان بر پیکره اقتصادی که از فشار و ظلم تحریم های بین المللی رنجور و مجروح شده است.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت یادآور شد: شاید مردم خسته از شنیدن و عمل به توصیه ها و شیوه نامه ها شده باشند، شاید توصیه های بهداشتی تکراری شده باشد و شاید حتی بعضا ساده تر از آن به نظر آید که تصور شود بتواند به مصاف یک بحران همه گیری بزرگ رفت اما واقعیت آن است که همین ابزارها و الزامات به ظاهر ساده و تکراری برای هر شهروند و هر ایرانی، شرکت در یک عملیات نجات بزرگ ملی است. توفیق این رزمایش بزرگ، زمانی شدنی است که هر ایرانی هر روز با رعایت و مراعات حداکثری توصیه های ایمنی و حفاظتی از جمله پرهیز از هرگونه تردد و سفر غیرضروری، پرهیز از برگزاری یا مشارکت در هر تجمع غیرضروری و استفاده از ماسک در عین رعایت فاصله گذاری فیزیکی خود را در نجات جان حداقل ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر ایرانی هموطن خود شریک و سهیم بداند و این توفیق مشارکت را هر روز و هر روز تجربه کند.

به گزارش وبدا، جهانپور در پایان اظهارکرد: جایی که نجات جان یک انسان به مثابه نجات جان همه انسان هاست، ارتفاع و عظمت این مشارکت مسئولانه و آگاهانه فراتر از آن است که در تصور گنجد. پس در این عملیات بزرگ نجات جان هموطنان خود مجدانه شرکت کنیم.

error: Content is protected !!