حسن قندهاری

نام :حسن قندهاری

تلفن :۹- ۳۳۵۴۲۰۰۱

متخصص ارتوپدی فوق تخصص ستون فقرات

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۲ – مجاهدین اسلام – روبروی پمپ بنزین – بیمارستان شفایحیاییان

error: Content is protected !!