حمید گرامی

نام :حمید گرامی

تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱

متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه

error: Content is protected !!