خانه سالمندان اسفراین کسری واکسن ندارد/ تخلف احتمالی در دست بررسی

مهدی کرامتی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بر اساس سند واکسیناسیون کرونا مراکز نگهداری سالمندان از گروه‌های در اولویت دریافت واکسن هستند که علاوه بر سالمندان، پرسنل تمام وقت شاغل این مراکز نیز می‌توانند واکسن را دریافت کنند.

فرماندار اسفراین ضمن اشاره به دریافت واکسن کرونا کلیه سالمندان این مرکز تصریح کرد :۲ تن از اعضای خانواده مدیر این مرکز جزو شاغلین (حسابدار -کارپرداز) مرکز سالمندان هستند که ارتباط زیادی با سالمندان نداشته‌اند.

وی افزود: این مسئله باید بررسی شود که آیا این افراد در این مرحله می‌بایست واکسن را دریافت می‌کردند یا دریافت واکسن باید در مرحله دیگری انجام می‌شد.

کرامتی در پایان گفت: این تخلف توسط مراجع مرتبط در حال بررسی است.

error: Content is protected !!