داوطلبان تزریق واکسن کرونا ایرانی چگونه ثبت نام کنند؟ (فیلم)

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با رد شایعات منتشر شده در برخی رسانه ها درباره آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا تصریح کرد: هنوز برای مرحله نخست آزمایش انسانی این واکسن داوطلبان انتخاب نشده اند. از امروز داوطلبان می توانند در سامانه ۴۰۳۰ ثبت نام کنند تا با آنها تماس گرفته شود.

error: Content is protected !!