درخواست نامگذاری ایستگاه مترو به نام مدافعان سلامت

به گزارش خبرنگار ایرنا، در پی مخالفت شورای شهر تهران با نامگذاری ایستگاه متروی داخل زمین بیمارستان امام خمینی تهران به نام ایستگاه مدافعان سلامت، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، خواستار بازنگری این موضوع در شورای شهر تهران شد.

کیانوش جهانپور روز چهارشنبه در توییتر نوشت: نامگذاری ایستگاه مترویی که داخل زمین بیمارستان امام خمینی(بزرگترین مرکز ارائه خدمات به بیماران کرونایی در ۱۶ ماه اخیر و بزرگترین مجتمع بیمارستانی کشور) احداث شده با عنوان «مدافعان سلامت» یا «شهدای مدافع سلامت»، چه مشکلی دارد؟

0
error: Content is protected !!