دنیا به سمت درمان بیماران‌ با همفکری علمی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل حسینی، روز جمعه دوم مهر ۱۴۰۰ در حاشیه وبینار بررسی علل، تشخیص و درمان “مننگوسل” و “میلو مننگوسل” و “اسپاینا بیفیدا”، افزود: امروزه برای درمان خیلی از بیماری‌ها شاهد همفکری علمی متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی هستیم.

این متخصص اورولوژی با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین کنگره‌ها و سمینارهای علمی، تصریح کرد: امروزه همفکری در زمینه درمان بیماران، سیاست دنیا شده است و خیلی از کشورها در همین مسیر گام بر می‌دارند.

حسینی ادامه داد: این مدل کار امروز مدل دنیا شده است، اما متأسفانه کشور ما هنوز به این سیاست و مدل رو نیاورده است و هر تخصص برای خودش درمان می‌کند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ارتباط با وضعیت ناباروری در کشور، گفت: مطالعات بین المللی و داخلی نشان می‌دهد که ۱۵ درصد زوجین در سنین باروری، نابارور هستند. با عبارتی از ۱۲ میلیون زوج، بین ۲ تا ۳ میلیون زوج در کشور نابارور هستند.

وی افزود: سهم ناباروری زن و مرد، ۵۰ به ۵۰ است.

error: Content is protected !!