راه اندازی کلینیک‌های سرپایی در فضاهای خالی بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل کوهپایه زاده با اشاره به هدف گذاری قبلی برای میزان به کارگیری تخت‌های بستری، گفت: به نظر می‌رسد هدف گذاری دیگری نیز برای راه اندازی کلینیک‌های سرپایی در هر بیمارستان نیز باید انجام شود.

وی با بیان اینکه از فضای‌های خالی مراکز درمانی می‌توان برای راه اندازی کلینیک‌های سرپایی استفاده کرد، افزود: کلینیک‌های سرپایی به عنوان یک راه حل در شرایط موجود می‌توانند، فشار بر بیمارستان‌ها و نیاز به بستری را کم کنند.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: مدتی است هیچ پرداخت مالی در قالب پاداش برای کارکنان بهداشت و درمان در نظر گرفته نشده و باید پذیرفت با وجود همه تنگناهای مالی، الان زمان پرداخت آن است.

error: Content is protected !!