رزیدنت ها را دریابید/درخواست از وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج‌خسرونیا، وضعیت اقتصادی و روحی و روانی همکاران رزیدنت را اسفناک توصیف کرد و خواهان توجه بیشتر مسئولین وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر تعدادی از رزیدنت‌ها خودکشی کرده و یا با مرگ ناگهانی و دور از انتظار فوت شده‌اند.

خسرونیا ادامه داد: رزیدنت‌ها سرمایه آینده جامعه پزشکی هستند و توجه به آنها باعث آینده بهتر برای جامعه پزشکی می‌شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: در تمام دنیا رؤسای بخش‌ها و اتندها روابط صمیمانه با رزیدنت‌ها دارند و از مشکلات آنها با خبرند. توصیه می‌شود اساتید ما هم روابط بهتری با همکاران جوان داشته باشند شاید از تعداد خودکشی و مرگ‌های ناگهانی آنها کاسته شود.

error: Content is protected !!