رسیدن به آرامش بدون دارو

«سرِخود داروی آرام بخش مصرف می کنه! من واقعا نگرانشم» آیا شما هم
نگران این گروه از اشخاص هستید؟ حتما در میان بستگان و دوستان شما هم
اشخاصی هستند که به جای به کار بردن روش های بدون دارو برای رسیدن به آرامش، از داروهای آرامش بخش بدون تجویز پزشک استفاده می کنند.

جالب است بدانید که این وضعیت تنها در کشور ما و مختص به هم میهنان ما نیست.
حتی در آمریکا هم براساس آمار موسسه ملی سوءاستفاده از دارو در سال ۲۰۱۰
تقریبا ۱۶ میلیون آمریکایی به دلایل غیرپزشکی دارو مصرف کرده اند که یکی از داروهایی که این اشخاص استفاده کرده اند، داروهای بنزودیازپینی
Bezodiazepines بوده که برای رسیدن به آرامش مصرف شده است.

این درحالی است که راه های بهتری برای رسیدن به آرامش بدون استفاده از دارو وجود دارد که کیفیت زندگی را بهبود می بخشد، علائم
استرس را کاهش می دهد و کمک می کند تا با مشکل های عاطفی یا سلامت مقابله
کنیم.

به کار بردن تکنیک های آرامش بهتر از استفاده از دارو است؛ چرا که تکنیک های آرامش، استرس را در بدنتان کاهش می دهند؛ چون این تکنیک ها:

ضربان قلب و تنفس شما را آرام می کنند.
جریان خون را به عضلات شما بهبود می بخشند.
تنش را کاهش می دهند.
احساس های منفی مانند عصبانیت یا گیجی را کاهش می دهند.
تمرکز را افزایش می دهند.
حواس شما را از مشکل ها پرت می کنند.

چند تکنیک ساده

برای این که با تکنیک های آرامش آشنا شوید، مطالب ذیل را مطالعه کنید:

آرامش اتوژنیک یا تصویرسازی ذهنی این تکنیک از تصاویر بصری و آگاهی بدنی استفاده می کند. در این روش شما تصور می کنید در محیطی آرام مانند یک باغ هستید و
لغت ها و جمله های آرامش بخش را با خود مداوم تکرار می کنید. به این ترتیب
ضربان قلب و تنفس شما آرام می شود. یا می توانید تصور کنید که در کنار ساحل قدم می زنید و آفتاب به پوست شما می تابد. حتی می توانید صدای امواج و شن
هایی را که به پاهایتان می چسبد، حس کنید.

آرامش جلورونده

این تکنیک روی عضله ها تمرکز دارد و شامل دو مرحله می شود. ابتدا در سطحی
هموار دراز بکشید. ماهیچه ها را به مدت ۵ ثانیه فشرده کنید. سپس به مدت
حداقل ۳۰ ثانیه آن ها را رها کنید. این کار را برای تمام عضلات بدن از سر
تا نوک انگشتان پا اتخاذ کنید.

تنفس عمیق

روی یک صندلی راحت بنشینید و چشم هایتان را ببندید، نفس عمیق بکشید. سپس عمل بازدم را انجام دهید و این عمل را چند بار تکرار کنید.

ورزش

حتما ورزش کنید. حتی یک پیاده روی ساده به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه هم می تواند باعث آرامش شما شود.

منبع: هفته نامه زندگی مثبت

error: Content is protected !!