ستاره تهرانی

نام :ستاره تهرانی

تلفن :۲۲۶۰۰۰۰۲

متخصص پوست ومو و زیبایی

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – شریعتی – خ. خاقانی – نبش خیابان عطاری مقدم – بیمارستان جواهری

error: Content is protected !!