لیست شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی

 

نام شعبه : اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی آدرس : تلفن ۳۵۲۳۷۱۹۰ ۴۱

نام شعبه : تبریز آدرس : میدان شهدا جنب استانداری تلفن ۳۵۲۳۳۳۶۵ ۴۱

نام شعبه : کوی ولی عصرتبریز آدرس : تبریز – جنب فلکه بازار- کوی ولیعصر تلفن ۳۳۳۳۶۵۶۰ ۴۱

نام شعبه : معلم تبریز آدرس : تبریز- خ ارتش جنوبی -روبروی سازمان اتکا تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان دکترچمران تبریز آدرس : تبریز-خ راه آهن -روبه روی آپارتمانهای چمران تلفن ۳۴۴۳۸۰۸۹ ۴۱

نام شعبه : گلبادتبریز آدرس : تبریز- خ آزادی – روبروی شرکت گاز- جنب گلباد تلفن ۳۳۳۶۲۰۷۵ ۴۱

نام شعبه : راهنمایی ورانندگی تبریز-استادشهریارتبریز آدرس : زیرنظرشعبه استادشهریا ر تلفن ۴۱

نام شعبه : فرودگاه تبریز آدرس : تبریز – فرودگاه بین المللی تلفن ۳۲۶۷۱۹۵۹ ۴۱

نام شعبه : شهرک باغمیشه تبریز آدرس : میدان ارغوان تلفن ۳۶۶۷۸۷۷۷ ۴۱

نام شعبه : دارایی تبریز آدرس : میدان شهداداخل اداره دارائی تلفن ۴۱

نام شعبه : بانک کارگشائی تبریز آدرس : تبریز- میدان شهدا-جنب استانداری تلفن ۴۱

نام شعبه : شهرک پروازتبریز آدرس : تبریز- روبروی بازاربزرگ – شهرک پرواز -جنب پاساژ پروانه تلفن ۴۱

نام شعبه : شرکت نفت تبریز آدرس : تبریز- خ ۲۲ – بهمن – شرکت نفت تلفن ۳۴۴۴۴۶۹۹ ۴۱

نام شعبه : راه اهن تبریز آدرس : تبریز- خیابان راه آهن- ایستگاه راه آهن تلفن ۳۴۴۴۱۷۵۱ ۴۱

نام شعبه : خیابان ۲۲بهمن تبریز آدرس : تبریز- خ ۲۲بهمن – نرسیده به ایستگاه کوره سازی تلفن ۳۵۵۱۱۰۱۱ ۴۱

نام شعبه : سه راه طالقانی تبریز آدرس : خیابان امام خمینی- سه راهی طالقانی – جنب پاساژسهند تلفن ۴۱

نام شعبه : مسجدکبودتبریز آدرس : تبریز- خیابان امام خمینی- چهار راه بهشتی تلفن ۴۱

نام شعبه : حکم ابادتبریز آدرس : تبریز- انتهای خ بهار- روبروی بیمارستان اسدی تلفن ۳۲۸۴۵۴۵۰ ۴۱

نام شعبه : خیابان صائب تبریز آدرس : تبریز- خ شریعتی جنوبی – اول خ صائب تلفن ۴۱

نام شعبه : بازارچه شتربان تبریز آدرس : مجتمع بازار صاخب الامر تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان خیام تبریز آدرس : تبریز- انتهای خ خیام – چهاراه قطران تلفن ۴۱

نام شعبه : میدان قطب تبریز آدرس : تبریز- خ امام – نرسیده به میدان قطب تلفن ۳۳۳۶۸۸۱۴ ۴۱

نام شعبه : خیابان منجم تبریز آدرس : تبریز-خ منجم – مابین چهارراه قدس و بهار تلفن ۳۲۸۱۷۵۷۰ ۴۱

نام شعبه : خیابان ارتش تبریز آدرس : تبریزخیابان ارتش مابین چ راه باغشمال ومیدان ساعت تلفن ۴۱

نام شعبه : برق منطقه ای تبریز آدرس : بلوار استاد شهریار-جنب پارک باغلارباغی نبش ساختمان ستادی برق منطقه ای تلفن ۳۳۲۸۲۵۹۴ ۴۱

نام شعبه : خیابان جمهوری اسلامی تبریز آدرس : تبریز- جمهوری اسلامی – نبش خ مطهری تلفن ۳۵۲۳۵۰۷۰ ۴۱

نام شعبه : خیابان شمس تبریزی آدرس : تبریز- خ شمس تبریزی – پائین تراز ایستگاه گرو تلفن ۳۵۲۳۱۳۳۳ ۴۱

نام شعبه : سازمان اب منطقه ای تبریز آدرس : ساختمان شرکت اب منطقه ای تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان شهیدمنتظری تبریز آدرس : تبریز- خ آزادی – چهارراه مارالان تلفن ۳۵۴۳۲۳۲۱ ۴۱

نام شعبه : چهار راه عباسی تبریز آدرس : تبریز- خیابان عباسی – بالاترازبیمارستان نیکوکاری – نبش چهارراه عباسی تلفن ۳۶۵۷۸۸۱۸ ۴۱

نام شعبه : گمرک تبریز آدرس : تبریز- میدان راه آهن – دیزل آباد- ساختمان گمرک تلفن ۳۴۴۵۱۳۸۳ ۴۱

نام شعبه : خیابان آزادی تبریز آدرس : خ آزادی – میدان طالقانی تلفن ۳۵۴۱۰۸۰۷ ۴۱

نام شعبه : خیابان دکترشریعتی تبریز آدرس : تبریز-خ شریعتی – روبروی کوچه ارک تلفن ۳۵۵۷۱۷۰۰ ۴۱

نام شعبه : خیابان ششگلان تبریز آدرس : روبروی اتاق اصناف مرکز استان آذربایجان شرقی تلفن ۳۵۲۳۲۵۰۴ ۴۱

نام شعبه : باغ گلستان تبریز آدرس : -میدان فجر- روبروی باغ گلستان تلفن ۳۵۵۱۹۳۱۱ ۴۱

نام شعبه : بازارتبریز آدرس : تبریز- خیابان دارائی(شهیدمدنی )- نرسیده به میدان صاحب الامر تلفن ۴۱

نام شعبه : دانشگاه تبریز آدرس : تبریز- بلوار۲۹ بهمن – جنب دانشگاه تلفن ۳۳۳۳۳۹۹۹ ۴۱

نام شعبه : منطقه وی‍ژه اقتصادی سهلان آدرس : تبریزجاده تبریزصوفیان ۱۰کیلومترمانده به صوفیان منطقه ویژه اقتصادی سهلان گمرک سهلان انبارهای عمومی سابق تلفن ۳۲۴۶۳۳۱۲ ۴۱

نام شعبه : کارخانه ماشین سازی تبریز آدرس : جاده سنتو – قراملک – جنب کارخانه ماشین سازی تبریز تلفن ۳۲۸۷۳۰۲۰ ۴۱

نام شعبه : کارخانه ایدم تبریز آدرس : تبریز- جاده صنعتی غرب – جنب کارخانه ایدم تلفن ۴۱

نام شعبه : استاد شهریار تبریز آدرس : دروازه تهران – نرسیده به سه راهی ولیعصر تلفن ۳۳۳۳۵۸۶۸ ۴۱

نام شعبه : فلکه تختی تبریز آدرس : ولیعصر فلکه دانشجو تلفن ۴۱

نام شعبه : دادگستری تبریز آدرس : تبریز- بلوار۲۹بهمن – اول ولیعصر- داخل ساختمان دادگستری تلفن ۳۳۳۰۸۴۸۳ ۴۱

نام شعبه : پالایشگاه تبریز آدرس : تبریز- جاده تبریزبه آذرشهر – پالایشگاه تلفن ۲۱۱۴۸۱۴۷ ۴۱

نام شعبه : چهارراه ابوریحان تبریز آدرس : تبریز- خ ابوریحان – نرسیده به چهارراه ابوریحان تلفن ۳۴۷۶۶۰۹۰ ۴۱

نام شعبه : میدان تره بارتبریز آدرس : تبریز-جاده آذرشهر-میدان بزرگ میوه و تره بار-پلاک ۱۰۴ تلفن ۴۱

نام شعبه : بهداشت ودرمان تبریز آدرس : منحل شد- درشعبه راه آهن ادغام کردید. تلفن ۴۱

نام شعبه : باسمنج آدرس : باسمنج – خیابان امام تلفن ۴۱

نام شعبه : شهرک امام تبریز آدرس : تبریز- خ آخونی -روبروی کوی شادگان تلفن ۴۱

نام شعبه : شهرک ارم تبریز آدرس : تبریز- شهرک ارم -روبری کلانتری خ بهشت تلفن ۳۲۳۱۴۰۶۸ ۴۱

نام شعبه : سردرود آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : امیرخیزتبریز آدرس : تبریز- روبروی محله امیرخیز تلفن ۴۱

نام شعبه : فیروزان تبریز آدرس : تبریز- دروازه تهران – جنب شرکت نختاب تلفن ۴۱

نام شعبه : سه راهی رسالت تبریز آدرس : تبریز- اول سه راهی رسالت – مجتمع تجاری رسالت تلفن ۴۱

نام شعبه : خسروشاه تبریز آدرس : خسرو شهر تبریز- خ امام خمینی – فلکه اصلی تلفن ۳۲۴۴۲۳۰۱ ۴۱

نام شعبه : شهرجدیدسهندتبریز آدرس : تبریز-ورودی شهر سهند تلفن ۴۱

نام شعبه : مخابرات تبریز(ادغام درشعبه دانشگاه تبریزکد۴۵۴۴ از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۱) آدرس : تبریز- سه راهی راهنمایی – داخل ساختمان مخابرات تلفن ۴۱

نام شعبه : نیکوکاری تبریز آدرس : تبریز- خ عباسی – ایستگاه سیلاب – جنب فروشگاه گلسرخ تلفن ۳۵۲۸۳۶۳۳ ۴۱

نام شعبه : صوفیان آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : دارائی منطقه جنوب غرب تبریز آدرس : تبریز-خ ازادی -خ ملت – داخل ساختمان دارایی تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان ستارخان تبریز آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان سربازشهیدتبریز آدرس : تبریز- خ سرباز شهید روبروی مسجد صفای بنی هاشم تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان فلسطین تبریز آدرس : تبریز- خیابان فلسطین – بالاترازکلینیک پردیس -روبروی نمایندگی سایپا تلفن ۴۱

نام شعبه : هریس آدرس : هریس – خ انقلاب – روبروی فرمانداری تلفن ۴۳۴۳۲۴۰۷ ۴۱

نام شعبه : بازارمولاناتبریز آدرس : تبریز- تقاطع خ فردوسی وتربیت – نبش بازارمولانا تلفن ۴۱

نام شعبه : خجندی تبریز آدرس : تبریز- انتهای خ عباسی – ایستگاه المهدی – روبروی مسجد تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان شهیدمفتح تبریز آدرس : تبریز- خ شهیدمفتح – میدان امام حسین تلفن ۴۱

نام شعبه : راسته بازارتبریز آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : کوی اطبائ تبریز آدرس : نرسیده به آبرسان – روبروی تپلی باغ تلفن ۳۳۳۶۵۲۵۴ ۴۱

نام شعبه : شهرک زعفرانیه تبریز آدرس : تبریز-شهرک زعفرانیه – ایستگاه بازار تلفن ۳۳۳۳۲۳۹۳ ۴۱

نام شعبه : ابادانی ومسکن تبریز آدرس : تبریز- چهارراه ابوریحان – اول کوی منظریه تلفن ۳۴۷۶۶۰۸۰ ۴۱

نام شعبه : قدس تبریز آدرس : تبریز- خ قدس – ایستگاه باغ قرمز تلفن ۳۴۴۱۹۱۹۳ ۴۱

نام شعبه : استادجعفری تبریز آدرس : تبریز- خ استاد جعفری ایستگاه نجارآباد تلفن ۳۲۸۶۱۶۷۶ ۴۱

نام شعبه : فلکه بزرگ ولیعصرتبریز آدرس : تلفن ۳۳۳۳۲۸۲۹ ۴۱

نام شعبه : چهارراه لاله تبریز آدرس : تبریز- چهارراه لاله تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان انقلاب تبریز آدرس : ایستگاه عیوض خان تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان ۱۷شهریور تبریز آدرس : مابین طالقانی و شریعتی تلفن ۳۵۵۴۳۷۵۷ ۴۱

نام شعبه : دانشگاه ازاداسلامی تبریز آدرس : تبریز دروازه تهران (جاده تهران) بالاتر از هتل مرمر مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تلفن ۳۳۳۳۴۲۶۵ ۴۱

نام شعبه : شهیدباکری تبریز آدرس : تبریز رسالت -انتهای خ جلالیه نرسیده به خیابان۹۰ متری صمدی شهرک نور تلفن ۴۱

نام شعبه : بیمارستان امام رضاتبریز آدرس : ۰ تلفن ۴۱

نام شعبه : تراکتورسازی تبریز (از تاریخ ۹۷/۵/۱۸ در شعبه میدان تره بار تبریز کد۴۵۵۶ ادغام شد) آدرس : تبریز-جاده آذرشهر- مجتمع کارخانجات تراکتورسازی تبریز تلفن ۴۱

نام شعبه : پاستورجدیدتبریز آدرس : تبریز – خیابان پاستور جدید – ساختمان ضرغامی تلفن ۴۱

نام شعبه : ائل گلی تبریز آدرس : تبریز- خ ائل گلی – بالاترازفلکه خیام تلفن ۴۱

نام شعبه : رشدیه تبریز آدرس : تبریز- شهرک رشدیه – خ بهارستان – نبش ساختمان کوهسار تلفن ۴۱

نام شعبه : اسکو آدرس : اسکو- میدان امام تلفن ۳۳۲۲۲۰۳۸ ۴۱

نام شعبه : ایلخچی آدرس : ایلخچی – خیابان امام خمینی – جنب دانشگاه پیام نور ایلخچی تلفن ۴۱۳۳۴۱۳۹۷۳ ۴۱

نام شعبه : هشترود آدرس : هشترودخ امام تلفن ۴۱

نام شعبه : اذرشهر آدرس : آذرشهر خیابان امام خمینی -نرسیده به فلکه ساعت تلفن ۳۴۲۲۲۰۱۹ ۴۱

نام شعبه : ممقان آدرس : ممقان – خ امام ره – بازارروز تلفن ۴۱۳

نام شعبه : گوگان آدرس : چهار راه مرکزی تلفن ۳۴۵۲۰۰۳۰ ۴۱

نام شعبه : قره اغاچ آدرس : قره آغاج تلفن ۴۱

نام شعبه : بستان اباد آدرس : یستان آباد خیابان طالقانی شرقی ربری مسجد ولیعصر تلفن ۴۱۴۳۳۳۴۵۹۵ ۴۱

نام شعبه : بلوارازادگان بستان اباد آدرس : بستان آباد- تلفن ۴۱

نام شعبه : تیکمه داش بستان اباد آدرس : بستان آباد- تیکمه داش – جاده ترانزیت تلفن ۴۳۳۶۲۵۴۰ ۴۱

نام شعبه : سراب آدرس : تلفن ۴۳۲۲۳۳۰۱ ۴۱

نام شعبه : دانشگاه آزاد اسلامی سراب آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : مهربان سراب آدرس : مهربان روربروی آموزش وپرورش تلفن ۴۱

نام شعبه : غدیر سراب آدرس : سراب – خ فردوسی شرقی – جنب بازار تلفن ۴۳۲۲۹۰۹۷ ۴۱

نام شعبه : علامه امینی سراب آدرس : سراب – خ امام خمینی – میدان توحید (منحل شد) تلفن ۴۱۴۳۲۲۸۶۲۶ ۴۱

نام شعبه : اهر آدرس : اهر- خیابان شیخ شهاب الدین – چهارراه معلم تلفن ۴۴۲۲۲۰۳۴ ۴۱

نام شعبه : غدیر اهر (بازار) آدرس : اهر- خیابان طالقانی – روبروی بازارامیرکبیر تلفن ۴۴۲۲۲۶۰۷ ۴۱

نام شعبه : خیابان شهیدبیگلری اهر آدرس : اهر- خیابان شهید بیگلری – جنب تراشکاری تلفن ۴۴۳۳۲۱۶۸ ۴۱

نام شعبه : دانشگاه ازاداسلامی اهر آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : ورزقان اهر آدرس : ورزقان- شهرک امام – فلکه مس تلفن ۴۱۴۴۵۵۲۸۸۵ ۴۱

نام شعبه : کلیبر آدرس : آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر خیابان امام خمینی (ره)-جنب درمانگاه شهیدفاطمی تلفن ۴۱

نام شعبه : خمارلو آدرس : خداآفرین خمارلو- خیابان شهیدمطهری تلفن ۴۱

نام شعبه : آبش احمد آدرس : ساختمان بانک ملی تلفن ۴۴۴۶۲۱۵۰ ۴۱

نام شعبه : سیس شبستر آدرس : نرسیده به میدان نماز تلفن ۴۲۴۷۶۸۸۰ ۴۱

نام شعبه : شبستر آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : نظرلوشبستر آدرس : شبستر روستای نظرلو- خ امام تلفن ۴۲۵۵۳۳۰۰ ۴۱

نام شعبه : کافی الملک شبستر آدرس : کافی الملک – خیابان شمس تلفن ۴۲۴۵۳۲۰۰ ۴۱

نام شعبه : شیخ محمودشبستری شبستر آدرس : اذربایجانشرقی-شبستر تلفن ۴۲۴۲۵۰۶۸ ۴۱

نام شعبه : کوزه کنان شبستر آدرس : جاده شبستر- بندر شرفخانه- خ شهدا- کنارجاده بین الملل تلفن ۴۲۴۶۷۱۳۲ ۴۱

نام شعبه : شندابادشبستر آدرس : شندآباد- فلکه مرکزی تلفن ۴۱۴۲۴۸۲۰۵۰ ۴۱

نام شعبه : وایقان شبستر آدرس : شبستر- وایقان- خ امام – روبروی مخابرات تلفن ۴۲۴۷۲۰۰۷ ۴۱

نام شعبه : تیل شبستر آدرس : شبستر- دهستان تیل- خیابان امام- بازار روبروی مسجد جامع تلفن ۴۲۵۸۲۰۸۰ ۴۱

نام شعبه : طسوج آدرس : تسوج – خیابان امام خمینی – جنب شهرداری تلفن ۴۲۵۷۲۰۸۰ ۴۱

نام شعبه : شرفخانه آدرس : شرفخانه- خ امام – سه راهی بازار تلفن ۴۱

نام شعبه : خامنه آدرس : خامنه – خیابان امام خمینی تلفن ۴۱

نام شعبه : جلفا آدرس : جلفا-خیابان امام خمینی – فلکه عاشورا تلفن ۴۲۰۲۲۴۸۱ ۴۱

نام شعبه : گمرک جلفا آدرس : جلفا – اداره کل گمرک جلفا تلفن ۴۲۰۱۴۴۴۱ ۴۱

نام شعبه : گمرک پل چوبی جلفا آدرس : جلفا – خ پل چوبی تلفن ۴۲۰۲۳۰۴۰-۴۲۰۲۶۰۰۴ ۴۱

نام شعبه : گمرک نوردوزجلفا آدرس : جلفا – گمرک نوردوز تلفن ۴۱

نام شعبه : هادی شهر آدرس : هادی شهر – خیابان امام جعفر صادق تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان امام خمینی هادی شهر آدرس : هادی شهر- خ امام خمینی تلفن ۴۱

نام شعبه : تراکتور سازی تبریز آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : میانه آدرس : میانه – خیابان امام – نبش خ ۱۸متری تلفن ۵۲۲۳۲۳۳۲ ۴۱

نام شعبه : غدیر میانه آدرس : میانه – خیابان مطهری – میدان معلم تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان امام خمینی میانه آدرس : میانه – خیابان امام خمینی- روبروی شهرداری تلفن ۴۱۵۲۲۲۷۴۰۰ ۴۱

نام شعبه : ترک میانه آدرس : میانه – بخش کندوان – ترک – روبروی پاسگاه تلفن ۵۲۳۷۲۴۷۵ ۴۱

نام شعبه : بازارمیانه آدرس : میانه – میدان قدیم بازار تلفن ۴۱

نام شعبه : دانشگاه ازاداسلامی میانه آدرس : تلفن ۵۲۲۴۰۰۸۱ ۴۱

نام شعبه : ترکمانچای میانه آدرس : ترکمانچای اول بلوارستارخان ورودیشهر تلفن ۵۲۴۲۰۵۸۵ ۴۱

نام شعبه : مرند آدرس : مرند- خیابان تختی تلفن ۴۲۲۶۰۰۵۰ ۴۱

نام شعبه : دانشگاه ازاداسلامی واحدمرند آدرس : تلفن ۴۱۴۲۲۶۶۰۰۸ ۴۱

نام شعبه : شهیدکلانتری مرند آدرس : خ طالقانی نرسیده به میدان رفیع آباد تلفن ۴۱

نام شعبه : غدیر(هلال احمر) مرند آدرس : مرند – خیابان امام خمینی – جنب سپاه تلفن ۴۱

نام شعبه : بازارمرند آدرس : مرند- خیابان امام خمینی تلفن ۴۲۲۳۳۷۷۵ ۴۱

نام شعبه : میدان امام مرند آدرس : مرند-اول خ شهیدرجایی تلفن ۴۱

نام شعبه : زنوزمرند آدرس : مرند- زنوز- خ امام خمینی تلفن ۴۱

نام شعبه : عجب شیر آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : کوثرعجب شیر آدرس : عجب شیر – بلوار ۲۲بهمن تلفن ۴۱

نام شعبه : بناب آدرس : شهرستان بناب- میدان امام حسین تلفن ۳۷۷۲۲۰۴۰ ۴۱

نام شعبه : بلوارامام خمینی بناب آدرس : بناب – بلوار امام خمینی – جنب پمپ بنزین تلفن ۳۷۷۳۲۹۶۶ ۴۱

نام شعبه : دانشگاه ازاداسلامی بناب آدرس : بناب -خ امام – بلوارلاله – دانشگاه آزاد اسلامی بناب تلفن ۳۷۷۳۱۳۲۶ ۴۱

نام شعبه : غدیربناب آدرس : بناب – خ مطهری – اول خ زرگران تلفن ۳۷۷۳۸۰۸۸ ۴۱

نام شعبه : معلم بناب آدرس : بناب – خ مطهری – میدان معلم تلفن ۴۱

نام شعبه : شهیدمدنی اذرشهر آدرس : منحل شد ۰درشعبه آذرشهر ادغام گردید. تلفن ۴۱

نام شعبه : مدرس بناب آدرس : بلوار مدرس-جنب ورودی میدان تره بار تلفن ۴۱

نام شعبه : مراغه آدرس : تلفن ۳۷۲۳۶۲۷۸ ۴۱

نام شعبه : بانک کارگشایی مراغه آدرس : مراغه – چهارراه شهدای طلوع فجر تلفن ۴۱

نام شعبه : اوحدی مراغه آدرس : مراغه خ خواجه نصیر شمالی میدان ۱۷ شهریور تلفن ۳۷۲۴۲۲۱۴ ۴۱

نام شعبه : خیابان امام خمینی مراغه آدرس : مراغه – خیابان امام خمینی روبروی سینما سهند تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان ایت اله کاشانی مراغه آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : خیابان معلم مراغه آدرس : خ معلم شمالی – روبروی کتابخانه عمومی تلفن ۳۷۲۵۵۰۴۴ ۴۱

نام شعبه : غدیر مراغه آدرس : مراغه – بازارچای اوستی تلفن ۳۷۲۴۴۹۹۵ ۴۱

نام شعبه : دانشگاه ازاداسلامی مراغه آدرس : مراغه- بلوار شهید درخشی- مجتمع اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تلفن ۴۱

نام شعبه : خواجه نصیرمراغه آدرس : مراغه خیابان دکتربهشتی جنب پاساژ امیرکبیر تلفن ۳۷۲۳۷۳۹۸ ۴۱

نام شعبه : ملکان آدرس : تلفن ۴۱

نام شعبه : بازارملکان آدرس : بازار ملکان تلفن ۳۷۸۲۶۸۸۰ ۴

 

error: Content is protected !!