لیست شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی

نام شعبه : اداره امور شعب استان اذربایجان غربی آدرس : ارومیه – بلوار مدرس ، نبش خ عمار تلفن ۳۳۴۵۱۱۹۸ ۴۴

نام شعبه : ارومیه آدرس : ارومیه – اول خیابان کاشانی جنب دادگستری تلفن ۳۲۲۳۶۷۷۲ ۴۴

نام شعبه : سه راه خیابان ایت اله کاشانی ارومیه آدرس : سه راه کاشانی تلفن ۳۲۲۴۰۰۷۰ ۴۴

نام شعبه : دانشگاه ارومیه آدرس : تلفن ۳۳۴۷۹۶۳۰ ۴۴

نام شعبه : شهرداری منطقه یک ارومیه -شهرداری ارومیه آدرس : زیرنظرشعبه شهرداری ارومیه تلفن ۴۴

نام شعبه : عسگرخان اورمیه آدرس : ارومیه – خ حافظ – چهار راه عسگرخان تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان امام ارومیه آدرس : ارومیه – خ امام – جنب پاساژنیکخواه تلفن ۳۲۲۲۰۵۵۱ ۴۴

نام شعبه : خیابان قیام ارومیه آدرس : ارومیه خیابان منتظری تلفن ۳۲۳۵۳۴۲۹ ۴۴

نام شعبه : میدان امام حسین ارومیه آدرس : ارومیه – سه راه خ خیام شمالی تلفن ۴۴

نام شعبه : غدیرارومیه آدرس : ارومیه – خ طالقانی تلفن ۴۴

نام شعبه : مسجداعظم ارومیه آدرس : ارومیه – خ بعثت – روبروی مسجداعظم – اول بازار تلفن ۴۴

نام شعبه : دارائی ارومیه آدرس : ارومیه – خ کاشانی – جنب اداره دارائی تلفن ۴۴

نام شعبه : میدان ولایت ارومیه آدرس : ارومیه – میدان ولایت فقیه – نبش ح طالقانی تلفن ۳۲۳۷۳۷۷۷ ۴۴

نام شعبه : بازاراورمیه آدرس : ارومیه – خ امام – نرسیده به چهارراه بعثت تلفن ۳۲۲۳۰۵۰۵ ۴۴

نام شعبه : خیابان شهیدباکری ارومیه آدرس : تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان مطهری ارومیه آدرس : ارومیه – خیابان مطهری بعد از چهارراه مدنی نبش کوی موسی قلی تلفن ۳۲۲۲۹۹۳۷ ۴۴

نام شعبه : چهارراه دانش ارومیه آدرس : ارومیه – چهارراه دانش تلفن ۳۲۲۳۶۵۱۶ ۴۴

نام شعبه : خیابان ازادی ارومیه آدرس : ارومیه – بلوارشهدا تلفن ۴۴

نام شعبه : دخانیات ارومیه آدرس : ارومیه – خ میرزای شیرازی – جنب شرکت دخانیات تلفن ۴۴

نام شعبه : قوشچی آدرس : کوچه ۲ پلاک ۵ تلفن ۳۳۳۲۲۱۳۳ ۴۴

نام شعبه : خیابان شهید مدنی ارومیه آدرس : خ مدنی ۱روبروی اتش نشانی تلفن ۴۴

نام شعبه : شرکت اب وفاضلاب ارومیه آدرس : خیابان برق بالاترازفرمانداری تلفن ۳۳۴۶۴۱۱۴ ۴۴

نام شعبه : گمرک مرزسرو آدرس : ارومیه – بخش صومای برادوست – گمرک مرزسرو تلفن ۴۴

نام شعبه : نبوت ارومیه آدرس : باندپایین پلاک۱۳۷ تلفن ۳۳۳۷۷۷۶۷ ۴۴

نام شعبه : میدان تره بارارومیه آدرس : ارومیه – بلوارشیخ شلتوت – میدان میوه وتره بار تلفن ۴۴

نام شعبه : گمرگ ارومیه آدرس : جنب گمرک ارومیه تلفن ۳۲۷۶۶۲۳۲ ۴۴

نام شعبه : شرکت نفت ارومیه آدرس : ارومیه – بلوار شهدا- ساختمان پخش فرآورده های نفتی تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان شهیدامینی ارومیه آدرس : ارومیه – خ شهید امینی – روبروی اداره غله تلفن ۴۴

نام شعبه : شهرداری ارومیه آدرس : ارومیه – خ شهیدرجائی – ساختمان شهرداری تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان ولیعصرارومیه آدرس : ارومیه – خ ولیعصر – تقاطع ابوذر تلفن ۳۲۷۶۹۳۳۸ ۴۴

نام شعبه : شهرداری منطقه ۲ارومیه -شهرداری ارومیه آدرس : زیرنظرشعبه شهرداری ارومیه تلفن ۴۴

نام شعبه : شهیدپادارارومیه آدرس : ارومیه – خ مطهری -خ شیره پزخانه – نبش پاساژکمیته امداد تلفن ۴۴

نام شعبه : پردیس نازلوارومیه آدرس : ارومیه – داخل دانشگاه نازلو تلفن ۴۴

نام شعبه : برق ارومیه آدرس : ارومیه – خ شهید باکری – ارومیه -خ شهید باکری -روبروی سه راهی دانش تلفن ۳۲۲۴۴۶۵۹ ۴۴

نام شعبه : اشنویه آدرس : اشنویه – بلوار انقلاب تلفن ۴۴۶۲۹۷۹۱ ۴۴

نام شعبه : شیخ شلتوت ارومیه آدرس : ارومیه – بلوارشیخ شلتوت تلفن ۳۲۳۳۹۸۱۷ ۴۴

نام شعبه : بلوارازادگان ارومیه آدرس : ارومیه – ابتدای بلوارآزادگان تلفن ۳۳۴۷۳۹۳۰ ۴۴

نام شعبه : خیابان عطایی ارومیه آدرس : ارومیه – خ عطائی تلفن ۳۲۲۲۵۱۸۰ ۴۴

نام شعبه : بلوارفرهنگیان ارومیه آدرس : ارومیه – ابتدای بلوار فرهنگیان تلفن ۴۴

نام شعبه : مدرس ارومیه آدرس : ارومیه – بلوارمدرس – نبش عمار تلفن ۳۳۴۷۴۵۵۶ ۴۴

نام شعبه : بانک کارگشایی ارومیه آدرس : ارومیه -میدان انقلاب – خ کاشانی – خ کشتگر پ ۲ تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان خیام جنوبی ارومیه آدرس : ارومیه خ خیام جنوبی روبروی کوچه ۲۳ ساختمان ارس ۴ پلاک۳۷ تلفن ۳۲۲۲۲۶۸۵ ۴۴

نام شعبه : بلوارشهیددستغیب ارومیه آدرس : ارومیه- ابتدای بلوارشهید دستغیب تلفن ۳۲۳۳۹۷۴۶ ۴۴

نام شعبه : خیابان امام اشنویه آدرس : اشنویه خیابان امام تلفن ۴۴۶۲۹۶۶۲ ۴۴

نام شعبه : سلماس آدرس : سلماس – خیابان امام – میدان فردوسی تلفن ۳۵۲۴۴۸۰۴ ۴۴

نام شعبه : غدیر سلماس آدرس : سلماس – خ دکتربهشتی – روبروی میدان ولیعصر تلفن ۴۴

نام شعبه : بلوارجمهوری اسلامی سلماس آدرس : سلماس – تقاطع خونین شهر تلفن ۴۴

نام شعبه : دکتربهشتی سلماس -سلماس آدرس : تقاطع حافظ تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان فردوسی سلماس آدرس : سلماس – خ فردوسی- روبروی اداره دارائی تلفن ۳۵۲۳۸۱۸۱ ۴۴

نام شعبه : تازه شهر آدرس : سلماس – تازه شهر- خیابان امام تلفن ۴۴

نام شعبه : نقده آدرس : نقده – خیابان امام تلفن ۴۴

نام شعبه : بلوارشهیدبهشتی نقده آدرس : نقده – بلوار بهشتی تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان ۱۷شهریورنقده آدرس : نقده تلفن ۴۴

نام شعبه : محمدیارنقده آدرس : نقده – محمد یار- بلوار شهید مطهری تلفن ۳۵۴۳۳۱۲۰ ۴۴

نام شعبه : پیران شهر آدرس : پیرانشهر – میدان آزادی تلفن ۴۴۲۲۲۴۰۷ ۴۴

نام شعبه : بازارپیرانشهر آدرس : پیرانشهر-خ امام خمینی – روبروی پاسگاه نیروی انتظامی تلفن ۴۴۲۲۲۱۵۲ ۴۴

نام شعبه : باجه گمرک مرزی تمرچین آدرس : تلفن ۴۴

نام شعبه : خوی آدرس : ۵۲۶۱ تلفن ۳۶۴۴۲۱۷۰ ۴۴

نام شعبه : دانشگاه ازاداسلامی خوی آدرس : خوی – کیلومتر۵ جاده سلماس – دانشگاه آزاداسلامی تلفن ۴۴

نام شعبه : بلوارمطهری خوی آدرس : بلوارمطهری – جنب پمپ بنزین تلفن ۳۶۴۴۳۷۳۹ ۴۴

نام شعبه : میدان کشاورزخوی آدرس : خوی – میدان کشاورز- اول خ شهید سلمانزاده تلفن ۳۶۳۳۹۴۳۴ ۴۴

نام شعبه : بلوارولی عصرخوی آدرس : خوی – بلوار ولیعصر- جنب اب روستائی تلفن ۳۶۲۵۵۰۸۰ ۴۴

نام شعبه : دارائی خوی آدرس : خوی – خ شریعتی – ساختمان دارایی تلفن ۴۴

نام شعبه : امامزاده خوی آدرس : خوی – خ شهید کوچری – نرسیده به فلکه امامزاده تلفن ۳۶۳۵۷۱۱۷ ۴۴

نام شعبه : میدان امام خوی آدرس : خوی – چهار راه مرکزی تلفن ۴۴

نام شعبه : بسیج خوی آدرس : خوی – خیابان امام تلفن ۴۴

نام شعبه : بازارخوی آدرس : خوی – بازارقنادها تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان طالقانی خوی آدرس : خوی – میدان ولیصر ، اول خیابان طالقانی تلفن ۳۶۲۶۱۴۱۹ ۴۴

نام شعبه : فیرورق خوی آدرس : خوی – فیرورق – خیابان انقلاب تلفن ۴۴

نام شعبه : چایپاره آدرس : خوی – قره ضیاالدین- خ امام تلفن ۴۴

نام شعبه : میاندوآب آدرس : میاندوآب – خیابان امام تلفن ۴۴

نام شعبه : خیابان شهدای میاندواب آدرس : میاندوآب – خیابان شهدا تلفن ۴۵۲۲۲۷۷۱ ۴۴

نام شعبه : بلوارانقلاب میاندواب آدرس : میاندوآب – بلوارانقلاب -نرسیده به پل زرینه رود تلفن ۴۴

نام شعبه : میدان امام میاندواب آدرس : میاندوآب – میدان امام تلفن ۴۴

نام شعبه : شرکت نفت میاندواب آدرس : میاندوآب ابتدای بلوار شهید باهنر تلفن ۴۵۳۵۷۱۱۱ ۴۴

نام شعبه : شاهین دژ آدرس : شاهین دژ – خ امام خمینی تلفن ۴۶۳۲۱۹۷۲ ۴۴

نام شعبه : خیابان امام شاهین دژ (ادغام با شعبه شاهین دژ) آدرس : شاهین دژ – خ امام خمینی تلفن ۴۴

نام شعبه : محمودابادشاهین دژ آدرس : شاهین دژ- محمودآباد تلفن ۴۴

نام شعبه : تکاب آدرس : تکاب – خیابان امام خمینی تلفن ۴۴

نام شعبه : میدان ازادی تکاب آدرس : تکاب – خ انقلاب – میدان آزادی تلفن ۴۴

نام شعبه : چالدران آدرس : استان آذربایجانغربی شهرستان چالدران خیابان طالقانی تلفن ۳۴۲۶۶۰۴۰ ۴۴

نام شعبه : شوط ماکو آدرس : ماکو- شوط – خیابان امام تلفن ۳۴۲۷۲۳۱۳ ۴۴

نام شعبه : خیابان امام ماکو آدرس : ماکو- خ امام -روبروی شهرداری تلفن ۳۴۲۲۸۶۵۱ ۴۴

نام شعبه : ماکو آدرس : خ امام ، بانک ملی شعبه ماکو تلفن ۳۴۲۲۴۱۵۱ ۴۴

نام شعبه : بازارماکو آدرس : ماکو- خ سعدی – تقاطع خ طالقانی تلفن ۳۴۲۲۸۴۹۷ ۴۴

نام شعبه : پلدشت ماکو آدرس : ماکو- پلدشت – خ امام تلفن ۴۴

نام شعبه : گمرک بازرگان آدرس : تلفن ۳۴۳۷۵۳۶۳ ۴۴

نام شعبه : شرکت نفت گمرگ بازرگان آدرس : زیرنظرشعبه گمرک بازرگان تلفن ۴۴

نام شعبه : گمرک بازرگان آدرس : زیرنظرشعبه گمرک بازرگان تلفن ۴۶۲

نام شعبه : ترانزیت گمرک بازرگان آدرس : زیرنظرشعبه بازرگان تلفن ۴۶۲

نام شعبه : شهرک بازرگان آدرس : بازرگان – سه راهی بورالان تلفن ۳۴۳۷۳۷۳۰ ۴۴

نام شعبه : مهاباد آدرس : مهاباد- خیابان جمهوری اسلامی تلفن ۲۲۳۲۰۷۷ ۴۴

نام شعبه : دانشگاه ازاداسلامی مهاباد آدرس : تلفن ۴۴

نام شعبه : میدان استقلال مهاباد آدرس : مهاباد- میدان استقلال تلفن ۴۴۲

نام شعبه : خیابان طالقانی مهاباد آدرس : مهاباد- خیابان طالقانی شرقی تلفن ۴۴۲

نام شعبه : خیابان صلاح الدین ایوبی مهاباد آدرس : خ صلاح الدین ایوبی غربی – مجتمع پزشکی حسن زاده – طبقه همکف تلفن ۴۴

نام شعبه : بوکان آدرس : بوکان – خیابان انقلاب تلفن ۴۴۴

نام شعبه : خیابان انقلاب بوکان آدرس : بوکان – خ انقلاب چهارراه اطلاعات تلفن ۴۴

نام شعبه : بازاربوکان آدرس : بوکان – خ مولوی شرقی تلفن ۴۶۲۳۷۱۰۰ ۴۴

نام شعبه : سردشت آدرس : سردشت – خیابان معلم جنب اداره آموزش وپرورش تلفن ۴۴۳۲۳۰۱۸ ۴۴

نام شعبه : بازارسردشت آدرس : سردشت – خیابان شهید صالحی تلفن ۴۴۴

 

 

error: Content is protected !!