عباس صادقی اصفهانی

نام :عباس صادقی اصفهانی

تلفن :۹- ۸۸۹۶۶۱۳۰

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – فلسطین – خ. ایتالیا – بیمارستان مصطفی خمینی

error: Content is protected !!