عبدالحمید پژوهش مند

نام :عبدالحمید پژوهش مند

تلفن :۲۲۶۶۵۲۵۶

ایمونولوژی وآلرژی

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۱ – ولی عصر – چهارراه پارک وی – ک. حکمی – پ. ۲۲

error: Content is protected !!