علی رضا زارع بیدکی

نام :علی رضا زارع بیدکی

تلفن :۶۶۴۰۰۹۴۰

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۱ – حافظ – خ. نوفل لوشاتو – پ. ۵۱ – درمانگاه شهیدحیدری

error: Content is protected !!