فرید ستارزاده

نام :فرید ستارزاده

تلفن :۴- ۵۵۹۰۹۰۵۱

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۲۰ – رجایی – سه راه شهر ری – بیمارستان شهدای ۷ تیر

error: Content is protected !!