فقط ۲۵ درصد پرستاران بر فرایند اهدای عضو اشراف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی اهدای عضو از موارد مرگ مغزی ویژه پرستاران در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد.

شیرین اسماعیلی مترون بیمارستان مسیح دانشوری در این کارگاه گفت: تقریباً تمام افرادی که با سیستم اهدا آشنایی دارند دارای نگرش مثبت هستند و این باور مثبت سبب ایجاد عملکرد و رفتار سازمانی مناسبی در عرصه پیوند اعضا می‌شود.

وی با اشاره به بررسی اولیه ای که به منظور واکاوی چالش‌های اهدای عضو از نگاه پرستاران انجام گرفته است، افزود: بر اساس نتایج داشتن اطلاعات درست روی ایجاد نگرش مثبت در پرستاران تأثیر زیادی داشته است و فقط ۲۵ درصد پرستاران به نقش خود به عنوان مهم‌ترین گروه تأثیرگذار بر فرایند اهدای عضو اشراف دارند.

اسماعیلی با ذکر این مطلب که حدود ۶۰ درصد پرسنل پرستاری در هیچ کارگاه یا وبینار آموزشی در خصوص اهدای عضو شرکت نکردند، گفت: این در حالی است که در بین گروه‌های تأثیرگذار مختلف روی آمار اهدای عضو، کادر درمان و پرستاران بیشترین تأثیرگذاری و کلیدی ترین نقش را دارند.

وی با بیان این مطلب که تا دهنده‌ای نباشد پیوندی انجام نمی‌شود، بر ضرورت ارتقای آگاهی پرستاران در خصوص گزارش به موقع موارد مرگ مغزی تاکید کرد و افزود: باید کارگاه‌های آموزشی در این زمینه برای پرستاران برگزار شود و آموزش‌های لازم در خصوص اهمیت شناسایی و گزارش به موقع موارد مرگ مغزی به واحد فراهم آوری در این کلاس‌ها ارائه شود.

مترون بیمارستان مسیح دانشوری خاطرنشان کرد: پرستاران باید آگاهی پیدا کنند که بیماری که دچار مرگ مغزی شده یا در کمای عمیق به سر می‌برد، دیگر یک بیمار عادی نیست و می‌تواند نجات بخش جان چندین بیمار باشد.

error: Content is protected !!