فوت ۱۳ همدانی دیگر بر اثر بیماری کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تاکنون با ٩٨٨ مورد جدید به ترتیب به عدد ۱۲ هزار و ١٣٩ مورد بستری و ٣٠ هزار و ۵۴۵ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٣ مورد جدید به عدد یک هزار و ۶۵۳ مورد افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد یک هزار و ۱۸۱ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٧٧ مورد در بخش عادی، ٢١ مورد در بخش ICU و حال ۵٩ نفر وخیم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۴۵٩ مورد، بهار ۶٨٣ مورد، تویسرکان ٧٨۶ مورد، رزن ۵٢١ مورد، درگزین ۲١٣ مورد و فامنین ٢٠٩ مورد، کبودراهنگ ٧۶٣ مورد، ملایر ۲ هزار و ۲۰۴ مورد، نهاوند یک هزار و ۵۰۹ مورد و همدان ۴ هزار و ۴٧٧ مورد می‌باشد لازم به ذکر از موارد اعلامی در شهرستان‌ها موارد مثبت بستری است.

0
error: Content is protected !!