کاوه قرنی زاده

نام :کاوه قرنی زاده

تلفن :۹- ۳۳۵۴۲۰۰۱

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۲ – مجاهدین اسلام – روبروی پمپ بنزین – بیمارستان شفایحیاییان

error: Content is protected !!