لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان چهار محال و بختیاری

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان چهار محال و بختیاری

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۱

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – میدان شهداء خیابان سعدی شرقی-کوچه ۲/۲-پلاک۱

کدپستی: ۸۸۱۴۶۳۳۳۶۱

۳۳۳۵۱۴۸-(۰۳۸) -۳۳۴۳۳۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۲

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – دروازه سامان- بین بانک ملت و تجارت

کدپستی: ۸۸۱۸۷۱۳۴۴۳

۲۲۲۱۵۱۹-(۰۳۸) -۲۲۲۱۵۴۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۵

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – چهارمحال و بختیاری شهرکرد میدان انقلاب

کدپستی: ۸۸۱۵۹۳۷۴۹۴

۳۳۳۵۰۹۹۷-(۰۳۸) -۳۳۵۰۹۹۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۶

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – فرخ شهر-بلوار۱۵خرداد-روبروی پارک

کدپستی: ۸۸۳۱۷۳۹۱۱۱

۲۲۴۳۰۰۲۱-(۰۳۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۱

چهارمحال و بختیاری – فارسان – فارسان خ طالقانی نرسیده به شهرداری

کدپستی: ۸۸۶۱۶۷۴۹۶۳

۳۳۲۲۱۷۶۰-(۰۳۸) -۳۳۲۲۱۷۶۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۲

چهارمحال و بختیاری – بروجن – میدان امام خیابان تهران نبش کوچه ژاله پلاک ۱

کدپستی: ۸۸۷۱۹۴۶۸۹۴

۳۴۲۲۹۴۵۵-(۰۳۸) -۳۴۲۲۹۴۲۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۳

چهارمحال و بختیاری – لردگان – میدان شهداء-روبروی اداره آموزش و پرورش

کدپستی: ۸۸۹۱۶۱۶۹۳۹

۳۴۴۴۸۸۵۵-(۰۳۸) -۳۴۴۴۸۸۵۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۴

چهارمحال و بختیاری – اردل – خیابان شهید باهنر _پایین تر از فنی و حرفه ای

کدپستی: ۸۸۸۱۷۱۷۸۹۱

۳۴۳۴۴۴۹۱-(۰۳۸) -۳۴۳۴۴۶۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۱۱۱

چهارمحال و بختیاری – کوهرنگ(چلگرد) – خ امام روبروی خوابگاه دخترانه کمیته امداد ره

کدپستی: ۸۸۶۵۱۱۸۸۸۵

۳۳۶۲۳۲۱۱-(۰۳۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۶۴۱۱۱۲

چهارمحال و بختیاری – بروجن – بلوار ملت جنوبی نبش ک شهید یوسف زاده

کدپستی: ۸۸۷۱۶۵۹۵۸۱

۳۴۲۴۳۹۳۳-(۰۳۸) -۳۴۲۴۳۹۳۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۶۴۶۱۱۱

چهارمحال و بختیاری – بن – بلوار ولی عصر ساختمان اداره پست طبقه همکف

کدپستی: ۸۸۵۸۱۶۳۱۱۴

۳۳۷۲۰۸۹۰-(۰۳۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۸۲۵

چهارمحال و بختیاری – کیار (شلمزار) – خ انقلاب روبروی ادره پست

کدپستی: ۸۸۱۵۷۱۳۱۵۱

۲۲۶۲۳۳۰۷-(۰۳۸) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۸۲۶

چهارمحال و بختیاری – لردگان – بلوار ش کلانتری روبروی اداره مخابرات

کدپستی: ۸۸۹۱۷۵۴۵۸۵

error: Content is protected !!