لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان خراسان جنوبی

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان خراسان جنوبی

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۴۱

خراسان جنوبی – فردوس – تقاطع بلوارجمهوری اسلامی وبلواربعثت شمالی دفتر خدمات الکترونیک انتظامی

کدپستی: ۹۷۷۱۸۱۳۸۳۳

۳۲۷۲۹۷۰۱-(۰۵۶) -۳۲۷۲۹۷۰۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۱

خراسان جنوبی – بیرجند – بلوار معلم خیابان ۱۵ خرداد شرقی بین چهاراه طوس و میدان دانشگاه آزاد نرسیده به میدان ولیعصر

کدپستی: ۹۷۱۷۸۳۵۹۵۳

۳۲۴۰۴۴۰۰-(۰۵۶) -۳۲۴۰۴۴۷۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۲

خراسان جنوبی – بیرجند – بلوار جمهوری اسلامی – جمهوری اسلامی۱۹ – بشیر بشیری

کدپستی: ۹۷۱۸۶۹۶۹۱۱

۳۲۲۱۴۶۶۷-(۰۵۶) -۳۲۲۳۲۶۲۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۳

خراسان جنوبی – بیرجند – میدان طالقانی ابتدای بهشتی-بهشتی۲ پلاک۱۸

کدپستی: ۹۷۱۳۹۱۴۶۴۹

۳۲۲۳۲۸۲۷-(۰۵۶) -۳۲۲۳۳۵۲۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۴

خراسان جنوبی – بیرجند – ابتدای خ پاسداران-ساختمان اداره پست – جنب سالن مرکزی

کدپستی: ۹۷۱۷۶۹۸۷۳۷

۳۲۲۳۶۱۸۳-(۰۵۶) -۳۲۲۳۶۱۸۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۵

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان ۱۵ خرداد – بین توحید و مدرس

کدپستی: ۹۷۱۸۷۳۴۱۳۹

۳۲۴۵۰۷۷۴-(۰۵۶) -۳۲۴۵۰۷۷۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۱۱۶

خراسان جنوبی – بیرجند – حاشیه میدان آزادی جنب بانک کشاورزی

کدپستی: ۹۷۱۶۹۱۴۱۳۱

۳۲۳۱۹۸۹۹-(۰۵۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۳۵۲

خراسان جنوبی – بشرویه – بلوار انقلاب حد فاصل میدان بسیج و انقلاب۲۶

کدپستی: ۹۷۸۱۹۳۳۶۸۷

۳۲۷۸۴۵۰۱-(۰۵۶) -۳۲۷۸۴۵۰۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۳۵۳

خراسان جنوبی – سرایان – بلوار ولیعصر حاشیه میدان بسیج

کدپستی: ۹۷۷۷۱۵۶۳۷۸

۳۲۹۰۹۶۱۰-(۰۵۶) -۳۲۹۰۹۶۱۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۶۲۱

خراسان جنوبی – قائنات – بلواربسیج-خیابان امام زاده زید-مقابل فروشگاه جهاد-پلاک۲۲

کدپستی: ۹۷۶۱۸۱۶۹۵۸

۳۲۵۲۲۲۸۸-(۰۵۶) -۳۲۵۲۸۸۸۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۶۲۲

خراسان جنوبی – نهبندان – بلوار کشاورز شمالی روبروی اورژانس ۱۱۵نبش کشاورز۱۴

کدپستی: ۹۷۵۱۷۶۳۵۳۳

۳۲۶۲۱۳۷۱-(۰۵۶) -۳۲۶۲۰۷۰۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۶۲۳

خراسان جنوبی – درمیان – شهر اسدیه – تقاطع خیابان استقلال و بلوار امام رضا ع

کدپستی: ۹۷۴۴۱۵۶۶۸۸

۳۲۱۲۴۹۸۰-۰۵۶-(۰۵۶) -۳۲۱۲۴۹۸۱-۰۵۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۱۵۶۲۵

خراسان جنوبی – سربیشه – خیابان مصطفی خمینی پلاک ۴۶

کدپستی: ۹۷۴۱۷۷۵۳۵۹

۳۲۶۶۴۸۶۰-(۰۵۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۲۱۱۱

خراسان جنوبی – طبس – میدان آزادگان_بلوار گلستان

کدپستی: ۹۷۹۱۷۱۶۶۱۴

۳۲۸۲۱۰۰۳-(۰۵۶) -۳۲۸۲۱۰۰۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۲۶۲۶

خراسان جنوبی – زیرکوه – بلوار امام رضا اول خ جهاد

کدپستی: ۹۷۶۷۱۱۱۷۸۳

۳۲۵۰۳۸۹۹-(۰۵۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۳۷۷۴۱۱۹

خراسان جنوبی – بیرجند – تقاطع معلم و محلاتی پ۴۶

کدپستی: ۹۷۱۷۷۱۷۱۵۵

۳۲۴۶۶۱۰۸-(۰۵۶) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۶۳۸۴۴۱۱۳

خراسان جنوبی – قائنات – ثبت نشده است

کدپستی: ثبت نشده است

-(۰۵۶) –

error: Content is protected !!