لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان سمنان

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان سمنان

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۱

سمنان – سمنان – میدان مشاهیر -روبروی بانک مسکن -نبش عنصری

کدپستی: ۳۵۱۹۶۹۸۵۶۵

۳۳۳۴۶۸۸۸-(۰۲۳) -۳۳۳۴۶۸۸۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۲

سمنان – سمنان – بل ولیعصر(عج) ابتدای یاسر روبروی پارک سنگی

کدپستی: ۳۵۱۹۶۸۵۹۱۳

۳۳۳۴۵۰۵۳-(۰۲۳) -۳۳۲۱۸۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۱۱۳

سمنان – سمنان – اول بلوار قائم روبروی روزنامه پیام سمنان جنب مطب دکتر امین بیدختی

کدپستی: ۳۵۱۳۸۸۳۹۵۷

۳۳۳۲۴۷۵۷-(۰۲۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۱

سمنان – دامغان – – ابتدای خیابان شهدا – نبش فرعی اول – پلاک ۲۸۴

کدپستی: ۳۶۷۱۶۹۴۹۱۸

۳۵۲۶۰۰۳۰-(۰۲۳) -۳۵۲۳۸۳۲۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۲

سمنان – گرمسار – بلوار عمار نبش ک شهید صالحی نژاد پ۱۲۲

کدپستی: ۳۵۸۱۹۶۳۴۵۴

۳۴۲۳۰۸۲۲-(۰۲۳) -۳۴۲۴۱۰۰۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۳۲۳

سمنان – مهدی شهر – میدان نماز – ابتدای بلوار ولایت

کدپستی: ۳۵۶۱۸۵۳۱۱۸

۳۳۶۲۹۳۵۳-(۰۲۳) -۳۳۶۲۹۳۵۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۷۳۳

سمنان – شاهرود – -خیابان نادر -روبروی بانک مسکن-پلاک ۲۳

کدپستی: ۳۶۱۴۶۸۶۶۸۷

۳۲۲۴۲۵۴۲-(۰۲۳) -۳۲۲۴۲۵۴۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۲۷۳۴

سمنان – شاهرود – میدان امام-خیابان ۱۷ شهریور-روبروی کوچه فریدنیا پلاک۲۸ طبقه اول واحدسمت چپ

کدپستی: ۳۶۱۵۶۴۸۴۵۹

۳۲۲۳۲۶۰۰-(۰۲۳) -۳۲۲۳۱۹۸۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۱۶۵۱۱۱۲

سمنان – میامی – خیابان امام رضا ( ع) – کوچه جانباز

کدپستی: ۳۶۳۱۷۱۲۳۴۵

۳۲۶۲۳۷۲۷-(۰۲۳) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۲۱۱۱

سمنان – دامغان – میدان امام خمینی (ره) پاساژ الماس شهر طبقه اول

کدپستی: ۳۶۷۱۹۷۱۹۸۱

۳۵۲۳۸۶۶۱-(۰۲۳) -۳۵۲۳۸۶۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۳۲۷۳۵

سمنان – شاهرود – خ امام خ رودکی رودکی اول سمت راست جنب پارکینگ شهرداری خ امام

کدپستی: ۳۶۱۶۶۳۸۸۶۵

error: Content is protected !!