لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان فارس

لیست دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس ۱۰+ ) استان فارس

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۴

فارس – شیراز – بلوار مدرس، بلوار رازی، روبروی سنجش بینایی جنب کمیته امداد امام خمینی

کدپستی: ۷۱۵۶۷۴۳۴۶۵

۳۷۳۵۱۸۸۸-(۰۷۱) -۳۷۳۵۱۸۸۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۶

فارس – شیراز – فلکه اطلسی- به طرف پل پارکینگ-( بلوار هجرت) روبروی بیمارستان دکتر میرحسینی

کدپستی: ۷۱۴۵۶۱۳۵۴۵

۳۲۲۷۷۶۳۲-(۰۷۱) -۳۲۲۷۷۶۳۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۷

فارس – شیراز – کلبه (میدان گلستان ) – ابتدای بلوار نصر – نبش کوچه ۳۴

کدپستی: ۷۱۴۷۶۱۳۶۳۳

۳۷۳۰۱۱۰۰-(۰۷۱) -۳۷۳۰۱۲۳۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۸

فارس – شیراز – نبش چهارراه بنفشه به طرف پارک خلدبرین

کدپستی: ۷۱۷۳۶۶۷۵۴۳

۳۲۳۶۰۰۱۰-(۰۷۱) -۳۲۳۶۰۰۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۹

فارس – شیراز – بلوار امیر کبیر چهار راه باهنر مجتمع امیر کبیر ط ۲ و ۲۰۴

کدپستی: ۷۱۷۵۹۱۳۴۹۱

۳۸۳۸۹۰۷۰-(۰۷۱) —

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۱

فارس – شیراز – میدان ولیعصر- بلوار مدرس – خ کاوه – پلاک ۳۰۰

کدپستی: ۷۱۵۴۶۸۶۶۸۴

۳۷۲۶۰۶۷۵-(۰۷۱) -۳۷۲۷۹۰۳۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۲

فارس – شیراز – بعد از زیرگذر صنایع کوچه ۳۶ بهداشت روبروی مجتمع تفریحی ییلاق

کدپستی: ۷۱۹۶۷۱۴۵۶۴

۶۳۶۱۹۹۰-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۳

فارس – شیراز – میدان معلم روبروی پمپ بنزین پلاک ۶۳

کدپستی: ۷۱۸۶۸۱۶۳۸۵

۳۶۳۱۹۹۰۶-(۰۷۱) -۳۶۳۱۹۹۰۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۴

فارس – شیراز – بلوار ایران – روبروی درب دانشکده علوم انسانی ( هنر و معماری جدید ) نبش خ دانای ۲ و ایران ۱ – قطعه ۶۰۵

کدپستی: ۷۱۹۹۳۳۵۹۱۸

۳۶۴۱۴۶۸۵-(۰۷۱) -۶۴۱۴۶۸۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۵

فارس – شیراز – ۴ راه معالی اباد – ابتدائی بلوار معالی – بعد از ساختمان مجتمع تجاری آفتاب طبقه فوقانی بانک مسکن شعبه معالی آباد واحد ۲۲

کدپستی: ۷۱۸۷۷۷۸۱۶۱

۳۶۲۴۷۹۶۷-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۶

فارس – شیراز – خیابان ساحلی غربی – نبش کوچه شماره ۲

کدپستی: ۷۱۴۳۶۳۸۱۳۸

۳۲۲۵۴۰۷۲-۳۲۲۵۴۰۷۱-(۰۷۱) -۳۲۲۵۴۰۷۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۷

فارس – شیراز – دروازه کازرون – بلوار سبویه -روبروی بانک ملی-نبش کوچه۱۱

کدپستی: ۷۱۶۴۷۹۶۵۶۹

۳۷۳۶۷۲۶۷-(۰۷۱) -۳۷۳۸۹۱۲۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۸

فارس – شیراز – روبروی درب اول پایگاه هوایی شیراز – خ فرصت شیرازی -بلوار ش نصیر زاده بعد ازپا رک پرواز بین کوچه ۳و۵

کدپستی: ۷۱۵۷۸۱۴۵۸۱

۳۷۲۰۰۰۰۲-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۱

فارس – شیراز – خیابان قصردشت سه راه برق خیابان برق نبش کوچه ۱۰ پلاک ۲۰ طبقه دوم دفتر خدمات ارتباطی

کدپستی: ۷۱۳۳۶۵۷۳۱۳

۳۲۳۵۱۸۹۸-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۲

فارس – شیراز – شهرک گلستان فلکه اول ابتدای بلوارکشاورز نبش کوچه۱۲کشاورز

کدپستی: ۷۱۸۹۸۶۷۷۵۵

۳۶۲۰۵۳۳۶-(۰۷۱) -۳۶۲۰۱۸۹۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۳

فارس – شیراز – بلوار عدالت جنوبی – اول بلوار دولت

کدپستی: ۷۱۶۸۸۹۸۸۱۹

۳۸۲۵۷۷۴۱-(۰۷۱) -۳۸۲۶۱۱۴۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۴

فارس – شیراز – چهار راه عدالت ( زندان ) بطرف دار الرحمه ۵۰ متر بالاتر از داروخانه دکتر ممتحن

کدپستی: ۷۱۶۸۸۴۶۴۳۴

۳۸۲۴۶۲۲۱-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۶

فارس – شیراز – خ آبیاری نبش ک ۱۲ جنب آش کازرونی

کدپستی: ۷۱۷۴۸۳۶۷۵۷

۳۸۲۱۵۷۵۸-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۷

فارس – شیراز – بلوار امیرکبیر بعد از پل امام حسن مجتبی نرسیده به شهرک والفجر بین بانک مسکن و سپه ط ۱ واحد ۱

کدپستی: ۷۱۸۸۷۱۷۱۸۱

۳۸۳۲۱۳۹۴-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۸

فارس – شیراز – بلوار رحمت زیر پل رضوان جنب اموزشگاه رانندگی هلال ساختمان امیر ط اول

کدپستی: ۷۱۶۵۹۱۷۶۸۷

۳۷۳۶۹۶۹۶-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۱۲۳

فارس – فراشبند – میدان شهرداری – خیابان شهید یاسین عالیشوندی

کدپستی: ۷۴۷۷۱۵۷۱۴۵

۳۸۷۵۸۱۰۰-(۰۷۱) -۳۸۷۵۲۳۵۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۱۲۴

فارس – فیروزآباد – خیابان جهاد شرقی روبروی بانک مسکن

کدپستی: ۷۴۷۱۷۸۷۶۳۹

۳۸۷۳۶۴۶۵-(۰۷۱) -۳۸۷۳۳۵۸۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۱۱

فارس – کازرون – – بلوار ارتش – روبروی اداره راهنمایی و رانندگی کوچه مدرسه موحد دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۷۳۱۸۸۱۳۳۹۸

۴۲۲۳۳۴۱۳-(۰۷۱) -۴۲۲۳۳۴۱۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۱

فارس – مرودشت – کمربندی قدس روبروی راهنمایی و رانندگی خ نگارستان

کدپستی: ۷۳۷۱۶۷۳۴۱۱

۴۳۳۳۳۱۰۱-(۰۷۱) -۴۳۳۳۳۱۰۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۲

فارس – مرودشت – -۲۰متری امیر کبیر-۴ راه ۱ سمت راست -درب سوم

کدپستی: ۷۳۷۱۷۱۳۷۷۸

۴۳۳۳۹۵۴۷-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۹۱

فارس – ارسنجان – بلوار دانشگاه ،بعد از فلکه آموزش و پرورش

کدپستی: ۷۳۷۶۱۴۶۹۴۶

۴۳۵۲۸۹۸۰-(۰۷۱) -۴۳۵۲۸۹۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۱۱

فارس – فسا – میدان شاهزاده قاسم روبروی دبیرستان آسیه

کدپستی: ۷۴۶۱۷۱۶۵۵۶

۵۳۳۴۵۵۳۴-(۰۷۱) -۵۳۳۴۵۵۳۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۱

فارس – استهبان – خ توحید جنب کمیته امداد امام خمینی(ره)

کدپستی: ۷۴۵۱۷۴۴۷۸۶

۵۳۲۳۱۳۸۳-(۰۷۱) -۵۳۲۳۱۳۸۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۲

فارس – داراب – -بلوار جمهوری

کدپستی: ۷۴۸۱۶۶۷۷۳۴

۷۳۰۱۳۷۲۷-(۰۷۱) -۵۳۵۶۱۱۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۴

فارس – نی ریز – بلوار پاسداران ک ش ۱۳

کدپستی: ۷۴۹۱۷۵۵۶۷۷

۵۳۸۲۶۴۹۲-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۵

فارس – زرین دشت – خیابان امام ره

کدپستی: ۷۴۸۶۱۱۷۱۷۳

۵۳۷۲۰۶۷۴-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۱۱

فارس – آباده – ابتدای بلوار سلمان فارسی

کدپستی: ۷۳۹۱۷۵۷۱۸۶

۴۴۳۴۹۲۸۸-(۰۷۱) -۴۴۳۴۹۲۸۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۱

فارس – اقلید – شهرک ۱ چهار راه بنیاد مسکن نبش خیابان نهم حر غربی

کدپستی: ۷۳۸۱۹۷۹۴۵۸

۴۴۵۵۲۰۶۸-(۰۷۱) -۴۴۵۵۲۰۴۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۲

فارس – خرم بید – صفاشهر ناحیه یک خیابان ولی عصر جنب اداره پست

کدپستی: ۷۳۹۶۱۵۵۳۷۵

۴۴۴۵۵۲۲۰-(۰۷۱) -۴۴۴۵۵۲۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۳

فارس – بوانات – -جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

کدپستی: ۷۳۹۷۱۳۳۷۳۷

۲۳۲۲۵۹۶۵-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۱۱

فارس – لارستان – – بین دوشهر بعد از فلکه امام خمینی جنب دانشکده علوم پزشکی نرسیده به پمپ بنزین صالح پور

کدپستی: ۷۴۳۱۹۸۹۳۵۲

۲۲۴۴۰۷۷-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۱۲

فارس – لارستان – – شهر قدیم – جنب گلزار شهدا – ساختمان میقات

کدپستی: ۷۴۳۱۹۱۵۴۷۹

۵۲۳۳۳۱۱۷-(۰۷۱) -۵۲۳۳۳۳۱۱۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۱

فارس – نورآباد ممسنی – بلوار امام جنب موسسه مالی واعتباری مهر

کدپستی: ۷۳۵۱۸۱۳۵۵۳

۴۲۵۴۴۰۰۶-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۲

فارس – لامرد – بلوار شاهد روبروی ترمینال توحید جنب بیمه خدمات درمانی ساختمان جهانبانی

کدپستی: ۷۴۳۴۱۵۳۶۱۱

۵۲۷۲۴۱۴۵-(۰۷۱) -۲۵۲۲۰۹۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۳

فارس – لامرد – خیابان ۱۵خرداد- کوچه شماره ۱ – جنب داروخانه دکتر تجرد – داخل کوچه (ساختمان قدیم گذرنامه)

کدپستی: ۷۴۳۴۱۶۳۳۱۳

۵۲۷۲۵۳۵۶-(۰۷۱) -۵۲۷۲۵۳۵۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۵

فارس – مهر – فلکه معلم-جنب بانک ملی

کدپستی: ۷۴۴۵۱۵۱۳۸۱

۵۲۸۲۲۳۰۹-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۹۱۲

فارس – جهرم – بلوار جانبازان شرقی نبش کوچه شمار۲۹

کدپستی: ۷۴۱۷۸۴۳۳۷۹

۵۴۳۴۱۰۲۲-(۰۷۱) -۵۴۳۴۱۰۲۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۹۲۱

فارس – قیرو کارزین – بلوار امام علی

کدپستی: ۷۴۷۶۱۳۳۱۷۱

۵۴۵۲۳۲۱۱-(۰۷۱) -۵۴۵۲۳۶۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۱۱

فارس – خرامه – خیابان ابوالفضل – جنب اداره کار – دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۷۳۴۴۱۸۴۳۱۶

۳۲۷۲۷۱۷۴-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۱۲

فارس – خنج – خ صاحبان قلم پلیس +۱۰

کدپستی: ۷۴۴۳۱۵۷۱۴۹

۵۲۶۲۸۴۴۵-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۵

فارس – سروستان – خ امام (ره) – محله حاج نظری – روبروی نیروی مقاومت بسیج سروستان-طبقه دوم

کدپستی: ۷۳۴۵۱۷۶۱۹۶

۳۷۸۴۵۰۵۰-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۷

فارس – کوار – بلوار امام خمینی خ هنرجو

کدپستی: ۷۳۴۶۱۴۳۳۹۵

۳۷۸۲۹۲۸۱-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۸

فارس – فیروزآباد – خیابان امام خمینی شمالی ـ روبه روی بانک قوامین ـ کوچه بن بست ۴

کدپستی: ۷۴۷۱۷۸۳۸۸۵

۳۸۷۳۴۱۳۳-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۹

فارس – سپیدان – خ امام خمینی

کدپستی: ۷۳۶۱۶۴۴۵۴۴

۳۶۷۲۱۷۵۱-(۰۷۱) -۳۶۷۲۱۷۰۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۳۱

فارس – زرقان – بلوار بخشنده ک پیام ۹

کدپستی: ۷۳۴۱۶۴۹۴۶۱

۴۲۲۰۵۷۳-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۱۳

فارس – کازرون – خیابان شهید پزشکیان

کدپستی: ۷۳۱۶۷۴۵۹۹۱

۴۲۲۳۳۱۸۹-(۰۷۱) -۴۲۲۳۴۰۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۱۴

فارس – کازرون – خیابان امام خمینی جنب اداره پست

کدپستی: ۷۳۱۷۷۶۳۸۶۵

۴۲۲۴۹۶۲۵-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۲۱

فارس – رستم – خ جمهوری اسلامی پشت ساختمان معراج

کدپستی: ۷۳۵۷۱۱۷۵۹۵

۴۲۶۴۲۰۸۲-(۰۷۱) -۴۲۶۴۲۰۸۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۹۲

فارس – پاسارگاد – سعادت شهر خیابان دانش روبه روی اداره کتابخانه های عمومی

کدپستی: ۷۳۷۴۱۳۷۳۸۸

۴۳۵۶۴۸۸۵-(۰۷۱) -۴۳۵۶۶۶۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۱۲

فارس – فسا – میدان مصلی ابتدای بلوار شهید بهشتی نبش کوچه ۱۹ جنب داروخانه دکتر فیروزی

کدپستی: ۷۴۶۱۷۳۷۸۷۶

۵۳۳۴۵۸۴۵-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۲۶

فارس – داراب – بلوار فرمانداری ساختمان قدیم دادگستری

کدپستی: ۷۴۸۱۷۴۳۷۴۹

۵۳۵۲۶۰۲۹-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۲۷

فارس – داراب – خ دانشگاه بلوار جمهوری نبش خ امامت

کدپستی: ۷۴۸۱۶۶۵۶۹۸

۲۶۲۳۱۷۸۴-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۸۲۶

فارس – گراش – استان فارس شهرستان گراش میدان شهید بهشتی بلوار شهدا نبش خیابان فتح المبین

کدپستی: ۷۴۴۱۹۷۴۴۵۱

۵۲۴۵۲۵۳۰-(۰۷۱) -۵۲۴۵۲۵۳۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۹۱۳

فارس – جهرم – بلوار امام خمینی میدان مولوی پل شهیدان دروگر رویروی کانون زبان معرفت

کدپستی: ۷۴۱۵۶۱۳۵۴۳

۵۴۳۴۲۶۸۳-(۰۷۱) -۳۳۴۲۶۸۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۹۱۴

فارس – جهرم – میدان سپاه- ابتدای خ.انقلاب

کدپستی: ۷۴۱۳۶۵۳۷۴۹

۵۴۴۴۵۶۲۸-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۳۹۸۱۱۲

فارس – نورآباد ممسنی – خیابان شریعتی حمام شهرداری سابق جنب دفتر ازدواج هاشم انصاری

کدپستی: ۷۳۵۱۷۴۴۱۶۹

۴۲۵۲۱۷۹۳-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۳۹۹۱۴۱

فارس – شیراز – ادبیات بلوار گلستان نبش خیابان معزی جنب نمایشگاه اتومبیل سامان

کدپستی: ۷۱۴۶۷۸۴۳۳۸

۳۷۳۰۰۲۵۱-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۲۳۱۱۳

فارس – آباده – خیابان ۱۷ شهریور ابتدای خیابان دهخدا

کدپستی: ۷۳۹۱۸۱۴۶۹۸

۴۴۳۴۴۷۴۹-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۲۶۱۱۱

فارس – نی ریز – استان فارس – شهرستان نیریز بخش آباده طشک بلوار امام خمینی (ره)

کدپستی: ۷۴۹۳۱۴۶۱۴۱

۵۳۸۹۴۵۵۱-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۲۸۱۱۱

فارس – لامرد – استان فارس – شهرستان لامرد بخش اشکنان خیابان بلوار امام خمینی(ره)

کدپستی: ۷۴۳۹۱۱۸۷۶۸

-۵۲۲۶۲۲۳۱-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۳۷۱۱۱

فارس – لارستان – استان فارس – شهرستان لارستان بخش جویم خیابان دادگستری

کدپستی: ۷۴۳۵۱۳۵۸۷۵

۵۲۵۷۴۱۱۰-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۴۲۱۱۱

فارس – خشت – خیابان شهدا

کدپستی: ۷۳۳۴۱۴۳۶۴۳

۴۲۴۵۴۲۴۲-(۰۷۱) –

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۴۴۱۱۱

فارس – استهبان – ثبت نشده است

کدپستی: ۷۴۴۶۱۱۱۷۱۴۴

-(۰۷۱) –

error: Content is protected !!