محمدابراهیم طاهریان

نام :محمدابراهیم طاهریان

تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم

error: Content is protected !!