محمدرضا حقیقی فرد

نام :محمدرضا حقیقی فرد

تلفن :۴- ۷۷۸۰۸۸۸۰

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۴ – هنگام – م. الغدیر – بیمارستان الغدیر

error: Content is protected !!