محمد مشیر

نام :محمد مشیر

تلفن :۶- ۸۸۷۶۶۳۳۱

متخصص پوست ومو و زیبایی

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۷ – بهشتی (عباس آباد) – خ. صابونچی (مهناز) – ساختمان پزشکان ایران پزشک – ط. سوم

error: Content is protected !!