مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش ایرنا از وبدا، در متن حکم بهرام عین اللهی خطاب به رحیم نیا آمده است: خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خویش عطا فرموده و شکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر جهت خدمت به  مردم شریف میهن اسلامی نهایت استفاده به عمل آید، در این راستا با توجه به تعهد، تخصص و سوابق علمی ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات» منصوب می شوید تا با رعایت مقررات قانونی و شرعی انجام وظیفه نمایید.

وی افزود: انتظار دارد با بهره گیری از دانش و مهارت نیروهای ارزشی، پرتلاش و توانمند در امور مشروحه ذیل اهتمام لازم را به عمل آورید:

۱ – استقرار کامل نظام جامع مدیریت ارزیابی عملکرد با تدوین شاخص ها و نشانگری های ارزیابی درونی و بیرونی در تمامی واحدهای ستادی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های وابسته در راستای تعالی عملکرد سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطوح ملی و استانی.

۲ – بازبینی و ارتقا و مهندسی مجدد نظام ارزیابی عملکرد مدیران در تمامی واحدهای ستادی و دانشگاه ها و سازمان های وابسته با هدف پایش و کنترل عملکرد سازمانی در راستای استقرار کامل نظام جامع ارزیابی عملکرد.

۳ – طراحی و استقرار سامانه مدیریت عملکرد و ارتقا آن و تهیه و ارسال گزارشات به مبادی ذیربط.

۴ – تدوین برنامه های بازرسی مستمر. دوره ای و یا موردی از واحدهای تابعه جهت سنجش و مطابقت عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخصه های مورد ارزیابی و سنجش میران رضایت مردم.

۵ – انجام اقدامات لازم در زمینه کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان.

۶ – نظارت بر آئین نامه های مالی، معاملاتی دانشگاه ها، مناقصات و مزایده ها و قراردادهای دستگاه، دانشگاه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه با هماهنگی معاونت ذیربط.

۷ – هماهنگی و تعامل سازنده و هدفمند با واحدهای نظارتی تابعه وزارت بهداشت در راستای هم افزایی عملکردهای نظارتی.

۸ – ایجاد سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات به ویژه مردم و جامعه محترم علوم پزشکی کشور.

۹ – آموزش و توانمندسازی مستمر کارکنان دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه ها و سازمان های تابعه.

۱۰- ارتباط و تعامل سازنده با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظایف مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی، دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری و پاسخگویی مناسب به موارد واصله.

وزیر بهداشت در این حکم افزود: بدیهی است در کلیه موارد مذکور گزارشات عملکرد آن دفتر را به حوزه وزارتی ارسال خواهد نمود. توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه پرودگار متعال خواستارم.

پیشتر محمد حسین حیدری سمت مدیرکلی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برعهده داشت.

error: Content is protected !!