مسعود تیرگرفاخری

نام :مسعود تیرگرفاخری

تلفن :۸۲۰۳۹

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – بزرگراه همت – نرسیده به بزرگراه چمران – بیمارستان میلاد

error: Content is protected !!