نقش موثر بیمه‌ها در زمینه آموزش برای اجرای بهینه نسخه الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ظفرقندی درباره نسخه نویسی الکترونیک افزود: نسخه نویسی الکترونیک قسمتی از مجموعه اصلاح ساختار نظام سلامت است. سه محور عمده در حوزه سلامت داریم که شامل نیروی انسانی، اقتصاد سلامت و ساختار نظام سلامت است. اگر ساختار نظام سلامت اصلاح نشود، قاعدتاً هرچه در دو ضلع دیگر هزینه کنیم، به نتیجه نمی‌رسیم. منظور از ساختار این است که تا نظام ارجاع و پزشکی خانواده و سیستم مشخصی نداشته باشیم، طبیعی است که هزینه‌ها هدر می‌رود.

وی ادامه داد: یکی از ابعاد مهم اصلاح ساختار نظام سلامت که ضرورت دارد، پرونده الکترونیک و نسخه الکترونیک به طور کلی، روند الکترونیک است. به طور مثال بیمار بدون نظام ارجاع ممکن است به پزشک مراجعه کرده و نسخه‌ای را دریافت کرده و به داروخانه بروند و هزینه دارو را بپردازند، اما از نسخه یا دارو استفاده‌ای نکند. طبیعی است که همه این هزینه‌ها هدر می‌رود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی بیان کرد: بنابراین اگر سیستم به طوری طراحی شود که از هدر رفت منابع جلوگیری کند، کیفیت خدمات سلامت ارتقا پیدا می‌کند. در این زمینه نسخه نویسی الکترونیک جایگاه بسیار مهمی در نظام مندی و اقتصاد سلامت دارد. وقتی نسخه به صورت الکترونیک در سیستم ثبت می‌شود، قابل ارزیابی و بررسی در روند بهبودی بیمار است و می‌توان بیمار را با آن پرونده الکترونیک و سوابق پیگیری کرد. همچنین می‌توان به این وسیله از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم.

ظفرقندی اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک اقدام بزرگی است که در بسیاری از کشورها ساماندهی شده و در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی در این زمینه در کشور ما صورت گرفت و امیدواریم این مسیر که رو به بهبود و اصلاح است، در آینده نیز ادامه پیدا کند. سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید در این زمینه کمک کنند، زیرا از لحاظ اقتصادی به نفع آنها هم خواهد بود.

error: Content is protected !!