همیاری هم‌نفس نیازمندان سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این کمپین که با کمک خیرین انجام شد قریب به ۳۰ دستگاه اکسیژن ساز تهیه شد و به مناطق محروم اطراف شهرهای سرباز، دشتیاری، بمپور، نیکشهر، راسم، قصرقند، مهرستان، کنارم، چابهار، دلگان، فنوج و ایرانشهر اهدا شد.

این اکسیژن‌سازها که ارزشی معادل ۴۵۰ میلیون تومان دارد، در اختیار خانه‌های بهداشت مناطق محروم قرار گرفت تا بتواند در اختیار نیازمندان منطقه قرار بگیرد.

گفتنی است این کمپین در ادامه طرح‌های تابستانه مؤسسه جهادی همیاری برای مناطق محروم سیستان و بلوچستان بوده است و آنها در ابتدای با توجه به بحران بی آبی منطقه، کمپینی را با عنوان «صدایت را شنیدیم» طراحی و به صورت جهادی اقدام به جمع آوری و خرید تانکر آب کردند که در آن طرح نیز تاکنون بیش از ۵۵۰ تانکر آب به این مناطق اهدا شده است.

error: Content is protected !!