هوای تهران در آستانه ناسالم شدن برای تمامی گروه‌ها

هوای پایتخت هم اکنون در آستانه شرایط ناسالم برای همه افراد است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفی هوای هم اکنون تهران با شاخص میانگین ۱۴۴ در آستانه شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص میانگین ۷۴ در شرایط سالم قرار داشت. همچنین کیفیت هوای تهران صبح امروز نیز با شاخص میانگین ۹۱ در شرایط سالم قرار داشت.

error: Content is protected !!