پوست انسان هدف کرونا/ تاثیر کم رمدیسیویر در کاهش نارسایی تنفسی

به گزارشخبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

پوست انسان هدف اصلی کروناویروس

مطالعات نشان می‌دهد که گیرنده‌های ACE2 زیادی بر سلول‌های کراتینوسیت وجود دارد و هشدار می‌دهد که پوست انسان می‌تواند یک هدف بالقوه برای کروناویروس باشد.

رمدسیویر تأثیر کمی بر خطر مرگ بیماران کرونایی دارد

مطالعه سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد رمدسیویر تأثیر کمی بر احتمال زنده ماندن بیماران کرونایی دارد.

عدم تأثیر دو داروی رایج در کاهش خطر نارسایی تنفسی کرونایی

مطالعات نشان می‌دهد دو داروی رمدیسیویر و هیدروکسی کلروکین خطر نارسایی تنفسی را در بیماران کووید ۱۹ کاهش نمی‌دهد.

هرگونه عفونت کووید ۱۹ آنتی بادی قوی در کودکان بجا می‌گذارد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حتی یک مورد خفیف یا بدون علامت کووید ۱۹ باعث پاسخ قوی آنتی بادی در کودکان و نوجوانان می‌شود.

error: Content is protected !!