چرا افراد متاهل خیانت می کنند؟ ریشه های اصلی آن در زوجین

اگر شخصی به جز این عمل کند در واقع فردی خودخواه و هوس خواه است. در یک زندگی و ازدواج سالم شاهد این هستیم که افراد در پی حل مشکلات ازدواج شان از مجاری قانونی و علمی هستند.

ریشه های اصلی خیانت در زوجین با مسأله رشد جنسی و هویت جنسی فرد و همچنین رشد سالم شخصیتی او
در ارتباط مستقیم است و این رشد ناشی از حضور در بستر یک خانواده سالم
است.به عبارتی در خانواده سالم ضمن توجه به نیازهای عاطفی، جسمانی و…
فرآیند رشد سالم جنسی فرد نیز بنا نهاده می شود.

البته خیانت فقط به رشد جنسی بستگی ندارد و مسایلی که ممکن است بعد از ازدواج پیش بیاید نیز در
این امر نقش مهمی دارد اما هیچ کدام از این دلایل نمی تواند توجیه کننده
مناسبی برای این نوع رفتار باشد. اگر نیازهای فرد در چارچوب نظام خانواده
پاسخ داده نمی شود باید وضعیت قرارداد ازدواجی که فرد در آن است و تعهدی که داده مشخص شود و بعد او دوباره به سمت یک نفر دیگر برود.

اگر
شخصی به جز این عمل کند در واقع فردی خودخواه و هوس خواه است. در یک زندگی و ازدواج سالم شاهد این هستیم که افراد در پی حل مشکلات ازدواج شان از مجاری قانونی و علمی هستند. فردی که شخصیت سالم دارد هر رفتاری را از سوی همسر
قبول نمی کند. چنین شخصی از مواجهه با مشکلات ترسی ندارد. او می داند امکان دارد در انتخاب همسرش معیارهای درستی نداشته و حالا می پذیرد که اشتباه
کرده و با شکست روبه رو شده، اگر این شکست را بتوان بهبود داد آن وقت به
زندگی مشترک ادامه می دهد، اگر نشد راه منطقی در پیش می گیرد. البته نباید
فراموش کرد در جامعه ما شرایط باورهایی وجود دارد که برخی زنان را وادار به ادامه زندگی مشترک می کند.

نداشتن حاشیه امن اقتصادی، ترس از
آبروی خانواده و دلایلی نظیر آن سبب می شود زنان به ناچار به زندگی مشترک
ادامه بدهند و هر شرایطی را تحمل کنند. در این صورت احتمال اینکه زن خیانت کند یا خیانت شوهرش را بپذیرد، بالا می رود. بنابراین باورهای غلط فرهنگی، شرایط اقتصادی و نداشتن رشد جنسی سالم فرد را به سمت خیانت پیش می برد.
متاسفانه رویکرد بسیاری از جوانان ما برای ازدواج رویکرد جنسی است. آنها
قبل از اینکه صفات اخلاقی و روحی فردی را که انتخاب کردند ببیند به ازدواج
از بعد جنسی فکر می کنند، در این صورت است که فرد بعد از برآورده شدن
نیازهای جنسی اش دچار اختلافات شدیدی با همسرش می شود و به سمت خیانت می
رود.

هرچند مسأله رابطه جنسی در ازدواج بسیار مهم است اما تنها
دلیل یک ازدواج نیست و در زندگی مشترک مسایل مهم تری مطرح است، بنابراین تا زمانی که به جوان ها آموزش های لازم را ندهیم و جوانان به ازدواج به عنوان یک رابطه برای برطرف کردن نیاز جنسی فکر کنند این مشکل وجود خواهد داشت.
اگر به این نتیجه رسیدیم که مسایل اقتصادی و فرهنگی را حل کنیم و آگاهی
لازم را برای ازدواج به جوانان بدهیم در این صورت می توانیم توقع داشته
باشیم که خیانت در روابط زوجین کم شود.

منبع: روزنامه شرق

error: Content is protected !!