چرا وزارت بهداشت مجوز اضطرار واکسن برکت را صادر نمی‌کند؟ (فیلم)

محرز عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:کسانی که در وزارت بهداشت تصمیم می‌گیرند، مردم بیماران و این فاجعه را نمی‌بینند. ما که می‌بینیم معتقدیم واکسیناسیون باید زودتر شروع شود.

0
error: Content is protected !!