چهارمین جلسه هم‌اندیشی کمیته واکسن با حضور وزیر بهداشت برگزار شد

به گزارش ایرنا از وبدا، در این جلسه ضمن بررسی مصوبات نشست سوم کمیته و مجموعه اقدامات انجام شده در این بازه زمانی، به میزان بودجه تخصیص یافته برای خرید و واردات واکسن کرونا از منابع مختلف و مجموعه برنامه ریزی های انجام شده جهت تامین و توزیع مناسب واکسن در کشور هم اشاره شد.

براساس این گزارش، در چهارمین جلسه هم اندیشی کمیته واکسن درباره موضوعات متعددی همچون میزان واردات واکسن در روز و هفته های آینده و ادامه مذاکرات برای واردات، روند تولید و صدور مجوز مصرف اضطراری برای واکسن های داخلی، چگونگی سرعت واکسیناسیون در سراسر کشور، اثربخشی واکسن ها در گروه های سنی مختلف و در نهایت مجموعه برنامه ریزی های انجام شده برای توزیع مناسب واکسن های موجود، بحث و تبادل نظر شد.

در چهارمین جلسه هم‌اندیشی کمیته واکسن کتر علیرضا رییسی معاون بهداشت، دکتر سیدکامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع وبرنامه ریزی، دکتر محمدرضا شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو، دکتر محمدمهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر، مهندس محمد هاشمی، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، دکتر محسن اسدی لاری مدیرکل امور بین الملل وزارت بهداشت، دکتر سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و مهندس سیدحسین صفوی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو حضور داشتند.

error: Content is protected !!