کشف علت بدخلقی دوران نوجوانی

در این تحقیق که در انستیتو ملی سلامت روان Bethesda انجام شد، فرآیند رشد ۴۰۰ کودک تحت نظارت قرار گرفت. به این صورت که هر دو سال یک بار از مغز آنها تصویربرداری به عمل می آمد.

دانشمندان علت بد خلقی، خود خواهی، بی ملاحظگی و تند مزاجی نوجوانان را به این شکل توجیه می کنند که رشد مغز انسان در نوجوانی کندتر از رشد بدن اوست.

 در گذشته روانشناسان علت خصوصیات ناخوشایند رفتاری دوران نوجوانی را تغییرات هورمونی بدن می دانستند. در حالی که تحقیقات جدید که با روش
تصویربرداری از مغز انسان انجام شده است حاکی از تغییرات وسیع ساختمان مغر
انسان در نوجوانی و اوایل جوانی است.

 علت بدخلقی دوران نوجوانی

 در این تحقیق که در انستیتو ملی سلامت روان Bethesda انجام شد، فرآیند رشد
۴۰۰ کودک تحت نظارت قرار گرفت. به این صورت که هر دو سال یک بار از مغز
آنها تصویربرداری به عمل می آمد.

با مطالعه نتایج به دست آمده مشخص
شد در فرآیند رشد انسان به تدریج سلول های مغز درگیر جوان سازی می شوند و
به طور مداوم مغز انسان در حال تجدید و تغییر است به طوری که فرد تا سن
۲۲-۲۰ سالگی سالانه یک درصد از سلول های خاکستری مغز خود را از دست می دهد.

  علت بدخلقی دوران نوجوانی

دانشمندان تغییرات در ناحیه نرمه جلویی مغز انسان که مسوول کنترل محرک های انگیزشی، قضاوت و تصمیم گیری نوجوان است را توجیه مناسبی برای رفتارهای عجیب اغلب نوجوانان در این سنین می دانند.

آنها معتقدند در این مرحله از زندگی مغز نوجوانان مانند اسفنجی عمل می کند که
درگیر یادگیری است و عدم کنترل محرک های درونی باعث بروز رفتارهای ریسکی
مانند روی آوردن به مواد مخدر، الکل و سیگار می شود.

منبع: اعتماد

error: Content is protected !!