۱۶۴ هزار نفر در استان ایلام واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل صادقی فر ظهر یکشنبه در جلسه ستاد کرونای ایلام با اشاره به انجام واکسیناسیون در کشورهای مختلف و در صدد انجام آن بیان کرد: در حال حاضر در سطح کشور ۱۸ درصد از جمعیت واکسینه شده که این رقم در سطح استان ایلام بالغ بر ۳۰ درصد می‌باشد.

وی در ادامه به دریافت و توزیع واکسن در سطح استان و واکسن‌های انجام شده در نوبت‌های اول و دوم اشاره کرد و گفت: کل واکسن دریافتی استان رقم ۲۰۱ هزار و ۳۶۸ دوز است که تعداد ۱۶۴ هزار و ۱۴۳ نفر در سطح استان واکسینه شده‌اند.

صادقی فر بیان کرد: همچنین واکسیناسیون نوبت اول تعداد ۱۲۵ هزار و ۶۰۸ مورد و واکسیناسیون نوبت دوم تعداد ۳۸ هزار و ۵۳۵ مورد است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام همچنین بیان کرد: در خصوص وضعیت پوشش واکسیناسیون افراد بالای ۴۵ سال، میزان ۶۱ درصد از جمعیت واجد شرایط در استان واکسینه شده است همچنین ۲۹.۲ درصد از جمعیت افراد بالای ۱۸ سال در سطح استان واکسینه شده‌اند.

error: Content is protected !!