۸۶۶ بیمار مبتلا و مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های یزد بستری هستند

یزدـ در حال حاضر ۸۶۶ بیمار مبتلا و مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هزار و ۶۳۲ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۷۲۰ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شدند.

۸۶۶ بیمار مبتلا و مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های یزد بستری هستند


error: Content is protected !!