لیست بیمارستان های استان بوشهر

مشاهده ترتیب نام مرکز شهرستان آدرس تلفن
۱ شهید گنجی ( ۱۷ شهریور) دشتستان‌ برازجان دهقاید بیمارستان شهید صادق گنجی ۰۷۷۱۲۵۲۲۵۹۲
۲ فاطمه زهرا(س) بوشهر( غیر فعال) بوشهر میدان معلم – ۲۵۲۶۵۹۱
۳ امیرالمومنین (ع) نهاجا بوشهر بوشهر پایگاه هوایی ۴۵۴۷۳۴۷-۰۷۷۱
۴ سلمان فارسی (تامین اجتماعی بوشهر) بوشهر سبزاباد-بیمارستان سلمان فارسی بوشهر ۴۵۴۲۸۱۵-۲۰
۵ سوانح و سوختگی شهرستان گناوه گناوه‌ کیلومتر ۵ جاده بوشهر-[جنب بیمارستان امیرالمومنین (ع) ۰۷۷۳۳۱۲۴۶۰۰-۴
۶ امیرالمومنین گناوه گناوه‌ بعد از پلیس راه ۰۷۷۲۳۲۳۴۶۲۴
۷ ۹۶ تخت خوابی زینبیه خورموج-دشتی دشتی‌ خورموج ، انتهای بلوار بسیج ،بیمارستان ۹۶تخت خوابی زینبیه خورموج ۶۲۲۶۹۳۱
۸ خلیج فارس خارک-بوشهر بوشهر جزیره خارگ بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت ۰۷۷۲-۲۸۲۳۳۰۱
۹ تخصصی زنان و زایمان مهر برازجان دشتستان‌ برازجان – انتهای ۲۸ هکتاری جنوبی – خیابان مهر ۴۲۴۷۸۹۸-۰۷۷۳
۱۰ امام خمینی کنگان کنگان‌ بلوار امام خمینی .خیابان رازی.بیمارستان امام خمینی ۰۷۷۲۷۲۲-۴۷۹۱-۲
۱۱ توحید جم جم شهرستان جم شهرک توحید ۰۷۷۲۷۶-۲۳۰۰۳
۱۲ ۱۷شهریوربرازجان ( غیر فعال) دشتستان‌ برازجان خیابان شهیدچمران ۴۲۴۵۹۱۱
۱۳ تک تخصصی قلب بوشهر بوشهر بوشهر-خیابان سیراف ۰۷۷۱۲۵۲۶۵۹۱
۱۴ شهدای خلیج فارس بوشهر بوشهر بوشهر- ورودی شهر ۰۷۷۱۴۵۵۵۳۷۴
۱۵ امام حسین(ع)اهرم تنگستان‌ تنگستان-اهرم-خیابان آبگرم ۰۷۷۲۵۲۲۲۲۵۱
۱۶ خاتم الانبیاء نداجا بوشهر بوشهر بوشهر- ۰۷۷۱۴۵۴۴۲۷۲
۱۷ ۳۲ تختخوابی نبی اکرم عسلویه کنگان‌ کنگان- عسلویه ۰۷۷۱۲۵۲۲۵۹۲
۱۸ بقیه الله الاعظم(عج) دیلم دیلم‌ دیلم- خیابان امام حسین ۰۷۷۳۳۲۴۱۱۶۰
۱۹ فوق تخصصی فاطمه زهرا( غیر فعال) بوشهر بوشهر- ورودی شهر ۰۷۷۱۲۵۲۲۵۹۲
۲۰ بنت الهدی بوشهر بوشهر بوشهر بیمارستان زیمبیه ۱۲۳۴۵۶
error: Content is protected !!