۱۱ روشی که گلودرد شما را درمان می‌کند

به نظر شما تشکیل باشگاه تحریمی ها (تجمیع ۲۵ کشور تحریم شده) می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند؟

بله
خیر
اطلاعی درباره این طرح ندارم

error: Content is protected !!