لیست بیمارستان های استان قزوین

مشاهده ترتیب نام مرکز شهرستان آدرس تلفن
۱ شهید رجائی قزوین قزوین‌ خیابان پادگان ۳۳۳۵۸۰۰
۲ بوعلی سینا قزوین قزوین‌ قزوین-خیابان بوعلی غربی بیمارستان بوعلی سینا ۳۳۳۳۹۰۴۹-۰۲۸۱
۳ دهخداقزوین قزوین‌ خیابان فردوسی شمالی ۳۳۴۲۰۵۰-۳۳۴۲۰۶۰
۴ پاستورقزوین قزوین‌ بلوار آیت الله خامنه ای-مقابل هتل مرمر ۱۷-۳۳۳۶۸۰۱۱-۰۲۸
۵ ذکریای رازی قزوین قزوین‌ خیابان شهید بابایی ۳۶۶۵۰۰۷-۹
۶ ۵۵۳ ارتش قزوین قزوین‌ قزوین – خیابان پادگان – روبروی خانه های شهرک ولایت ۳۳۲۶۰۲۰
۷ کوثر قزوین قزوین‌ خیابان طالقانی جنب اداره برق ۷۶-۳۳۲۳۶۳۷۴
۸ قدس قزوین قزوین‌ میدان ولیعصر – بلوار شهید بهشتی – اول فلسطین شرقی ۳۳۳۴۸۰۷-۱۰
۹ ۲۲ بهمن قزوین قزوین‌ خیابان راه آهن ، کوچه پرستار ۰۲۸۱۲۵۵۵۰۵۴
۱۰ خیریه رحیمیان البرز البرز شهرصنعتی البرز بلوارخرمشهر سه راه مدرسه جنب پارک اینانلو ۰۲۸۲-۲۲۲۹۷۰۱
۱۱ امیرالمومنین(ع)بوئین زهرا بویین‌ زهرا بویین زهرا بلوارشهید بهشتی بالاتر از پلیس راه جنب دانشگاه آزاد ۵۳۸۶-۰۲۸۲۴۲۲
۱۲ تامین اجتماعی تاکستان تاکستان‌ تاکستان انتهای خیابان شهید رجائی ۵-۵۲۲۰۱۰۱ -۰۲۸۲
۱۳ بیمارستان ولیعصر آبیک آدرس شهرک قدس فاز یک بیمارستان ولیعصر ۹/۲۸۲۲۸۹۸۰۰۱
۱۴ بیمارستان ولایت قزوین قزوین‌ قزوین مینودر الهیه ۰۲۸۱۳۷۹۰۶۴۰
۱۵ بیمارستان دانشگاهی تاکستان تاکستان‌ تاکستان ۰۲۸۲۵۲۴۵۱۶۵
۱۶ شهداء آبیک آبیک آبیک- خیابان ۲۸۲۷۷۳۱
۱۷ کلینیک ویژه دانشگاه قزوین‌ خیابان فردوسی ۳۳۳۳۹۰۴۹
۱۸ مهرگان قزوین‌ قزوین- خیابان فردوسی – جنب بخش دیالیز ۳۳۶۵۱۶۰-۷۰
۱۹ درمانگاههای تخصصی ولیعصر(عج) البرز البرز الوند- خیابان ده متری-چهارراه هشت متری- روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ۳۲۲۲۳۷۲۹
۲۰ کلینیک امام سجاد بویین زهرا بویین‌ زهرا بلوار امام خمینی خیابان معلم ۰۲۸۳۴۲۲۳۲۴۱
۲۱ پلی کلینیک تخصصی قدس تاکستان‌ خیابان شهید رجایی خیابان پیشگامان بسیج دانش آموزی ۰۲۸۳۵۲۲۰۴۰۴
8+

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

error: Content is protected !!