دکتر فردوس صالح سری

نام :دکتر فردوس صالح سری

تلفن :۸۸۹۴۵۴۷۶

متخصص زنان و زایمان نازایی

آدرس مطب : م ولیعصر ـ ابتدای خ کریمخان ـ خ به آفرین ـ جنب بیمارستان فیروزگر ـ یمارستان صدر

error: Content is protected !!